ข่าวการศึกษา ทุนการศึกษา ล่าสุด

คณะศึกษาศาสตร์ มข. มอบ 85 ทุน สควค.ระดับปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์ มข. มอบ 85 ทุน สควค.ระดับปริญญาโท

ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ระดับปริญญาโท ทางการศึกษา (ทุนPremium)ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีจำนวนที่รับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2557 นี้ รวม  85 คน แยกเป็นรายวิชาเอก ดังนี้ ฟิสิกส์          15      คน เคมี              15      คน ชีววิทยา       15      คน คอมพิวเตอร์ศึกษา   15      คน คณิตศาสตร์ศึกษา    25      คน การสมัคร... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

สทศ.ยังไม่เลื่อนสอบแกต – แพต

สทศ.ยังไม่เลื่อนสอบแกต – แพต

สทศ.ยังไม่เลื่อนสอบแกต – แพต รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.จะจัดทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและการทดสอบความถนัดทางวิชาการและ วิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 7-10 ธ.ค. 2556 ขณะนี้ สทศ.พร้อมที่จะจัดสอบแล้ว โดย สอบตามปฏิทินเดิมทุกอย่าง เนื่องจากขณะนี้ศูนย์สอบทั่วประเทศยังไม่มีการรายงานความผิดปกติหรือจะมี เหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ ดังนั้นเวลานี้จึงยังไม่จำเป็นต้องเลื่อนการสอบ ดังนั้นตนฝากนักเรียนที่สมัครสอบไว้เรียบร้อยแล้วให้ตรวจเช็กข้อมูลในการสอบ ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th   เช่น สนามสอบ ห้องสอบ ... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรให้เด็กเรียนดี ปี 2557

ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรให้เด็กเรียนดี ปี 2557

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลายเปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2557รายละเอียด เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย หลังจากนำเสนอผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนประกายเพชรจะได้รับทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ 6,000 บาท คุณสมบัติ ผู้ขอรับทุน1.เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับตรง มทร.ล้านนา 2557

รับตรง มทร.ล้านนา 2557

  รับตรง ระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 11,145 คน คุณสมบัติ - รับนักศึกษาระดับชั้น ม.6,ปวช., ปวส. (รายระเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/html/BH02.htm) กำหนดการ รายการ วันที่/ เวลา 1.การสมัครทางไปรษณีย์  1 ธ.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2557 2.การสมัครทางอินเทอร์เน็ต... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 รอบระบบรับตรง กำหนดเกณฑ์ - GPAX ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 - GPA กลุ่มสาระวิทย์ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 - GPA กลุ่มสาระคณิต ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 - GAT ต้องไม่น้อยกว่า 100 คะแนน - PAT2 ต้องไม่น้อยกว่า 70... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57

กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57

กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57 กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) ประจำปี 2557 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557 [xls]     ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2557 [xls]    !!! คำเตือน !!!      หากพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดใน รร.นรต. เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ค่ายสีสันอุษาคเนย์ครั้งที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มธ.

ค่ายสีสันอุษาคเนย์ครั้งที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มธ.

ค่ายสีสันอุษาคเนย์ครั้งที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มธ. กลับมาอีกครั้ง !!!! ค่ายสีสันอุษาคเนย์ครั้งที่ 3 ค่ายที่จะทำให้น้องมัธยมปลายได้ความรู้ – ความเข้าใจ ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน และ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำานวนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม : จำานวน 100 คน วันที่และระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : วันที่ 10 –... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ม.หัวเฉียว เปิดรับ 8 โครงการ พร้อมทุนหลายประเภทเริ่ม3 ธ.ค.นี้

ม.หัวเฉียว เปิดรับ 8 โครงการ พร้อมทุนหลายประเภทเริ่ม3 ธ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 โครงการ พร้อมมอบทุนการศึกษาหลายประเภท รวมทั้งทุนที่มีเงื่อนไขหลังเรียนจบต้องทำงานให้กับหน่วยงานในสถาบันด้วย เริ่มอังคารที่ 3 ธ.ค.นี้ โดยโครงการพิเศษของม.หัวเฉียว จะรับสมัครผ่านโรงเรียน ไม่เสียค่าสมัคร (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา)  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 20 ธ.ค. 56  โครงการที่รับสมัครและทุนการศึกษาที่มอบให้ 1.  โครงการ “เด็กดีมีที่เรียน”     ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech

ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech

ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท(International Program) Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech) สวทช. เป็นผู้สนับสนุนทุน (Scholarship by NSTDA) สาขาที่เปิดรับสมัคร 1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ประกาศหยุดการเรียนการสอน ส.เทคโนฯไทย-ญี่ปุ่นหยุดอีก2วัน

ประกาศหยุดการเรียนการสอน ส.เทคโนฯไทย-ญี่ปุ่นหยุดอีก2วัน

จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ผู้บริหารโรงเรียนได้ออกประกาศหยุดการเรียนการสอนหลายแห่งในวันที่ 2 ธันวาคม ดังนี้ 1.    โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 2.    โรงเรียนสตรีวิทยา 3.    โรงเรียนราชวินิตประถม 4.    โรงเรียนราชวินิตมัธยม 5.    โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 6.    โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 7.    โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 8.    โรงเรียนวัดโสมนัส... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม