กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี12-16มี.ค.61

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. วิศวกรโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
– ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
– ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2. นายช่างโยธา 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
ปฏิบัติงานที่

  • หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง แขวงทางชนบทแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา
  • หมวดบำรุงทางหลวงชนบทงาว แขวงทางหลวงชนบทลำปาง 1 อัตรา
  • หมวดบำรุงทางหลวงชนบทลี้ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน 2 อัตรา

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 2 อัตรา

  • ได้รับวุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป

ปฏิบัติงานที่

  • สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 1 อัตรา
  • แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-16 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (วิศวกรโยธาฯ นายช่างโยธา) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา) 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*