กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-18เม.ย.61

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT), วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 4-18 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*