กรมศาสนามุ่งเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม

‘มานัส’ มุ่งพากรมการศาสนา เป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรมให้หน่วยงานอื่น น้อมรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมสั่งการบุคลากรเฝ้าระวังตรวจสอบความโปร่งใส หากพบทำผิดเข้มลงโทษทางวินัย”

วันนี้(19 มี.ค.)นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เปิดเผยว่า จากการประชุมติดตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564 เมื่อเร็วๆนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้แจ้งถึงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่จะให้ทุกหน่วยงานเร่งส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะการส่งเสริมองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน  ดังนั้นศน.ในฐานะเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชน จะนำนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติให้เป็นองค์กรโปร่งใส สุจริต เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรมให้แก่หน่วยงานอื่นๆ รวมถึงภาคประชาชนและสังคม

นายมานัส กล่าวต่อไปว่า ในการบริหารงานภายในเกี่ยวกับการตรวจสอบความโปร่งใสนั้น ศน.เป็นหน่วยงานเล็กๆมีบุคลากรไม่มาก การบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสจึงทำได้ง่าย ซึ่งตนในฐานะอธิบดีได้กำชับให้เน้นการทำงานที่ประหยัด ไม่อนุมัติในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น  และเน้นย้ำข้าราชการและผู้บริหารทั้งหมดเฝ้าระวังเรื่องความโปร่งใส มีการตรวจสอบภายใน และมีการปรามอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเผอเรอของเจ้าหน้าที่ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ และหากพบใครกระทำความผิดก็จะต้องลงโทษทางวินัย

“ ขณะนี้หลักเกณฑ์การประเมินชุมชน  อำเภอ จังหวัด และองค์กรคุณธรรมได้จัดทำเสร็จแล้ว  ซึ่งเบื้องต้นจะเริ่มจากการประเมินชุมชนคุณธรรม โดยให้ชุมชนเป็นผู้ประเมินกันเองภายในก่อน รวมทั้งต้องให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ เพราะจังหวัดใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและดำเนินการก็จะเกิดผลในทางปฏิบัติ ส่วนพื้นที่ใดที่ขาดการรับรู้ก็จะไม่เกิดผลในการขับเคลื่อน” นายมานัส กล่าว

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*