“กรมศิลปากรอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน”

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(พช.) หอศิลป จัดอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18-29 เมษายน 2561 ทุกวันพุธ – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์, วันอังคาร) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วาดการ์ตูน สีน้ำ และลายเส้น ดังนี้ วาดการ์ตูน เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกตและนำเอาลักษณะเด่นของสิ่งที่จะวาดมาสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ แบ่งเป็นระดับ ป.1 – ป.3 และระดับ ป.4 – ป.6วาดสีน้ำ เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง การระบายเคลือบ ฯลฯ แบ่งเป็นระดับ ป.4– ป.6 และระดับ ม.1 – บุคคลทั่วไป วาดลายเส้น ระดับ ม.1 – บุคคลทั่วไป เรียนพื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆและการให้น้ำหนักจากหุ่นนิ่งรูปทรงต่างๆ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31มีนาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2281 2224

 

ที่มา :  matichon

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax