กศน.พลิกชีวิตคนพิการ

“ลงพื้นที่กศน. อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูผลงานตามสโสแกน “กศน.5 ดาว 4 G ดี เด่น ดัง นครแห่งการอ่าน” พลิกชีวิตคนพิการ”

” ในอดีตขลุกอยู่แต่ในบ้าน หดหู่ สิ้นหวัง ท้อแท้ อยากฆ่าตัวตาย หนีการพูดกับคนแปลกหน้า เพราะรู้สึกอายมาก น้อยใจในโชคชะตาที่เกิดมามีร่างกายพิการทั้งแขน ขา ปัจจุบันหลังได้มาเป็นนักศึกษา กศน.นาน 4 ปี ความคิดแง่ลบหายไป กลายเป็นคนคิดบวก รู้สึกตัวเองมีคุณค่า มีอาชีพค้าขายของเล็กๆน้อยที่บ้าน เพราะอ่านออก เขียน ได้คิดเลขเป็น ภูมิใจที่สามารถวาดรูปได้ดี แม้จะใช้ปากวาดรูปแทนมือที่ไม่สมบูรณ์ มีพ่อ แม่ ครู และเพื่อนๆที่รัก สามารถออกสู่สังคมได้โดยไม่อายใคร มีเป้าหมายเรียนต่อเนื่อง เพื่อได้รับปริญญาสักใบ ” ความในใจของ น.ส.จันทร์ที ผลพันธ์ นักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วัย 32 ปี ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีต เป็นหนึ่งในความสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้พิการของครู กศน.ที่ปูพรมเคาะประตูบ้านให้ความรู้แบบถึงถิ่น

2290eec25d5f4351152f0bed256d7da7.jpg

นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กศน.อุบลราชธานี เล่าว่า สำนักงาน กศน.อุบลราชธานี มีสโลแกนในการทำงาน คือ การเป็น “กศน.5 ดาว 4 G ดีเด่น ดัง นครแห่งการอ่าน” ซึ่งเราให้ความรู้แก่ทุกคน โดยในส่วนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กลุ่มคนพิการ เรามีครู กศน.เกือบ 70 คน ที่รับผิดชอบเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการ 9 ประเภท ที่กระจายอยู่ในหมู่บ้าน ตามตำบลต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถอ่านเขียนได้ และมีวิชาชีพติดตัว เช่น กศน.อำเภอเดชอุดม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้พิการได้เป็นอย่างดี สามารถ พลิกความคิดของผู้พิการ จากที่ในบางครั้ง บางโอกาสเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกิน เป็นภาระกับสังคม ได้กลับมาคิดใหม่ว่า เขายังมีคุณค่าต่อชีวิตของเขาเอง มีคุณค่าต่อครอบครับ และมีคุณค่าต่อชุมชนของเขา

53a302dbc092fc80d3c1e4a06aaa5156.jpg

ขณะที่ นายสมบัติ พงษ์ภา ครูผู้สอนคนพิการ ตำบลทุ่งเทิง กศน.อำเภอเดชอุดม เล่าว่า ขณะนี้ตนรับผิดชอบดูแลนักศึกษาพิการ จำนวน 12 คน แบ่งเป็น พิการทางด้านร่างกาย 9 คน พิการด้านการสื่อสารเป็นใบ้ พูดไม่ได้ 2 คน และพิการทางสติปัญญา 1 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่เดินทางได้จะจัดกลุ่มย่อย คนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็นัดพบกลุ่มในจุดเดียวกัน แต่คนที่เดินทางไม่ได้ก็ไปสอนให้ถึงที่บ้าน โดยสอนทั้งวิชาการให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น สอนทักษะการดำรงชีวิต และ สอนทักษะวิชาชีพ เช่น การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า การสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก เป็นต้น ซึ่งครูฝากถึงผู้ปกครองที่มีคนพิการอยู่ในความดูแล อยากให้ไว้ใจบุคลากร กศน. ให้ครูผู้สอนคนพิการ เป็นหนึ่งในบุคคลที่ช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตในอนาคต การพัฒนาศักยภาพคนพิการที่อยู่ในปกครอง ซึ่งผู้ปกครอง คงไม่สามารถดูแลบุตร หลาน ได้ตลอดชั่วอายุของเขา ควรให้เขามีความรู้ในการดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง

clomiphene, order zithromax. 6798845ca3cb46b6fa2f6536c0639631.jpg

การเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยให้ครูผู้สอนเดินเคาะประตู พูดคุยถึงบ้าน เพื่อเปลี่ยนแนวคิดคนพิการให้เห็นคุณค่าในตนเอง และยอมรับการเรียนรู้ เป็นอีกความสำเร็จหนึ่งของ กศน.อุบลราชธานี “กศน.5 ดาว 4 G ดีเด่น ดัง นครแห่งการอ่าน”

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*