กศน-สอศ ร่วมพัฒนาธุรกิจชายแดนใต้ 1 อำเภอ 1 ชิ้นงาน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหัวหน้าพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการศธ. ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน กศน.และ สอศ. ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP ในการคิดค้นและดำเนินการให้เกิด “ชิ้นงาน” ที่เป็นนวัตกรรมตามแนวคิดของประชาชน โดย กศน. มีบทบาทหน้าที่สรรหาและตัดสินใจในการนำประชาชนที่มาศึกษาทั้งหลักสูตรระยะยาว/ระยะสั้น ที่ประกอบอาชีพและมีแนวคิดจะพัฒนานวัตกรรมชิ้นงาน แต่ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักร ส่งต่อให้ สอศ.ในพื้นที่ส่วน สอศ. มีหน้าที่ในการจัดอาจารย์ช่าง และร่วมกับผู้ประกอบการในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมทั้งให้นักศึกษาอาชีวะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา สังเกตการณ์ และฝึกปฏิบัติการอีกด้วย

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*