การปฐมพยาบาล เมื่อพบคนเป็นลม

การเป็นลม  เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย  ขึ้นอยู่กับร่างกายของเรา  เป็นอาการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราวหรือน้อยกว่าปกติ  ทำให้หมดสติไปชั่วคราว
                สาเหตุ : มีหลายสาเหตุ  ที่พบโดยส่วนมากมักเกิดจากร่างกายอ่อนเพลีย  เหนื่อยมาก  หัวจัด  ร่างกายขาดน้ำ  อากาศร้อนไม่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  มีความเครียด  ตดใจ  หรือเสียเลือดมากเกินไป  การมีความผิดปกติทางร่างกาย
                 อาการ : วิงเวียนศีรษะ  หน้ามืด  ในสั่น  อ่อนเพลียไม่มีแรง  หน้ามืด  แน่นหน้าอก  มีเหงื่อออกมาก  ตามหน้าผาก  ฝ่าเท้า  ฝ่ามือ  ชีพจรเต้นเบา  หายใจผิดปกติ
                การปฐมพยาบาล : หาที่ร่มและมีอาการถ่ายเทสะดวก  ให้ปลดกระดุมเสื้อ  ปลอดเข็มขัด  คลายเสื้อให้หลวม  นอนราบกับพื้นโดยไม่ใช้หมอนหนุน  ให้แอมโมเนียมหรือว่ายาหอม  ยาดม  หาผ้าเย็นชุบน้ำเย็นเช็ดหน้า  ทำการพัดให้ผู้ป่วย  อาการจะดีขึ้นใน 5 – 10 นาที  ถ้ายังไม่ดีขึ้นให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

ลมแดด
               สาเหตุ : เกิดจากการที่อยู่ที่มีแดดเป็นระยะเวลานานๆ  หรืออยู่ในที่อากาศร้อนจัด  ไม่มีอากาศถ่ายเทหรือใช้กำลังมากเกินไป
               อาการ : ปวดและวิงเวียนศีรษะ  อ่อนเพลีย  กระหายน้ำ  ชีพจรเต้นแรง  หายใจเร็ว  อุณหภูมิร่างกายสูง  ตาแดง  ผิวหนังแห้ง
               การปฐมพยาบาล : ให้นอนหงายศีรษะสูง  อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ให้ยาหอม  ยาหอม  ทำการเช้ดตัวด้วยน้ำเย็น  หรือถ้าราดศีรษะก็ได้

ลมร้อน
             สาเหตุ : เกิดจากอยู่ในที่อากาศร้อนอบด้าว  ไม่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  จนทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างมาก  หรือมีโรคบางอย่างอยู่ด้วย
             อาการ : หน้าชา  วิงเวียนศีรษะ  อ่อนเพลีย  ผิวหนังเย็น  มีเหงื่อออก  ชีพจรเต้นเร็ว  คลื่นไส้
             การปฐมพยาบาล : นำออกไปในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  นอนหงายยกเท้าให้สูงกว่าศีรษะ  ให้ยาดมยาหอมคลายเสื้อผ้าให้หลวม  ถ้ายังรู้สึกตัวให้ค่อยๆจิบน้ำเข้าไปหรือน้ำเกลือแร่ยิ่งดี

ลมบ้าหมู

               สำหรับลมบ้าหมูเป็นโรคประจำตัวชนิดหนึ่ง  หรือเรียกว่าโรคลมชัก  เป็นอาการประจำตัวและต้องได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ  ก่อนที่จะมีอาการมักจะได้ยินเยงหวีดที่หู  ตาลาย  หากผู้ที่เป็นบ่อยจะรู้ตัวเอง  หากพบอาการจะต้องรีบหาที่นั่งให้สบาย
              สาเหตุ : เกิดจากโรคลมบ้าหมูเป็นโรคประจำตัว
              อาการ  : มักมีเสียงร้องก่อน  แล้วเป็นลมหมดสติไป  มีอาการชัก  มือกำแน่น  หน้าเขียว  กล้ามเนื้อเย็น  มีน้ำลายฟูมปาก  อาจจะกัดลิ้นตัวเองได้  หละจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการหลับไป 30 -60 นาที
              การปฐมพยาบาล : ให้พาไปในอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ใช้ช้อนหรือว่าอะไรก็ได้เข้าไปในปากไม่ให้กัดลิ้นตัวเอง  และเฝ้าดูอาการคนเจ็บจนฟื้นสติกลับมา

 

ที่มา :  krabork

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax