kid boy and mother playing together with cup toys

การเลือกของเล่นให้กับเด็ก

ของเล่นนั้นมีความสำคัญในการพัฒนาในหลายด้านอย่างเช่นอารมณ์  สติปัญญาของเด็ก  รวมถึงด้านร่างกายด้วย  หากได้รับของเล่นที่มีความเหมาะสมจะทำให้เกิดทักษะและพัฒนาการในทางที่ดีและรวดเร็ว  ดังนั้นแล้วของเล่นจึงมีความสำคัญ  และในปัจจุบันเองของเล่นมีมากมายให้เราได้เลือกสำหรับเด็ก  เป็นสินค้าที่มีความล้อตาล้อใจให้กับเด็กที่ต้องอ้อนให้ซื้อ  ในบางครั้งของเล่นที่เอาไปนั้นอาจจะเป็นอันตรายและไม่มีประโยชน์สำหรับเด็กก็มีมาก  ของเล่นที่มีประโยชน์และดีไม่จำเป็นราคาต้องแพง  หรือแม้กระทั่งทำเองโดยหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาทำก็เสริมพัฒนาการให้กับเด็กได้

               นอกจากนั้นแล้ว การที่จะเลือกของเล่นให้กับเด็กๆนั้นหากพบว่าของเล่นที่ไม่มีประโยชน์ควรที่จะชี้แจ้งให้เด็กทราบถึงเหตุผลที่ไม่ควรเล่นของเล่นเหล่านั้น เนื่องจากบ้านเราเองมีของเล่นที่มากมายก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีมาตรฐานในการรองรับในด้านความปลอดภัย  ทำให้ของเล่นที่ได้มานั้นมีสารพิษและเป็นอันตรายไม่มีความแข็งแรง  ทั้งวัสดุที่ใช้มีความคม  แหลม  เป็นอันตรายทำให้เด็กบาดเจ็บอีกด้วย  นอกจากนั้นความเหมาะสมในการเลือกซื้อ  ต้องซื้อโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางเป็นสำคัญ  ไม่ใช้ผู้ปกครองเป็นสำคัญ  ทั้งในเรื่องเพศ  อายุ  และความสนใจของเด็ก  และอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกของเล่นที่ให้การศึกษามากไปก็จะไม่ดีควรที่จะเป็นของเล่นที่มีความบันทิงไปด้วย

หลักในการเลือกซื้อของเล่นให้เหมาะสม

การเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับวัยนั้นจะช่วยให้มีพัฒนาที่เหมาะสม  ไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของจิตนาการ  การประติสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่สามารถเล่นด้วยกันได้  ของเล่นนอกจากเห็นด้วยตาแล้วต้องสามารถสัมผัสได้  โดยการในแต่ละวัยควรเลือกให้เหมาะสมดังนี้

  • ของเล่นเด็กเล็ก จะเป็นเด็กที่ยังเดินไม่แข็งแรง  ไปจนถึงก่อนอนุบาล  ก่อนอื่นเด็กในวัยนี้มักเอาของเล่นหยิบเข้าปาก  จับมาอมเล่นบ้าง ของเล่นจึงต้องมีความสะอาดและไม่มีความแหลมคม  มีความปลอดภัยให้มากที่สุด  ของเล่นในวัยนี้ควรมีความหลากหลาย  ไม่ซ้ำกันบ่อย  เพื่อให้เด็กมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยควรที่จะอ่านหนังสือให้ฟังบ่อยๆ  สมุดภาพและเล่ารายละเอียดของภาพเป็นเรื่องๆ  หรือการให้ดินสอเพื่อวาดเขียน
  • ของเล่นเด็กชายเล็ก สำหรับของเด็กชายจะต้องเน้นของเล่นที่มีเอกลักษณ์ของชาย ไม่ว่าจะเป็นรถของเล่น  เครื่องบิน  หุ่นยนต์  เด็กวัยนี้เดินได้ดีและวิ่งได้แล้วจึงเป็นของเล่นที่สามารถให้เด็กวิ่งไล่ตาม  อย่างเช่นรถที่วิ่งด้วยถ่าน
  • ของเล่นเด็กหญิงเล็ก จะแสดงถึงความอ่อนโยน  อย่างเช่น  ตุ๊กตา  ดินสอภาพวาด  อุปกรณ์แต่งตัว  หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เด็กชอบ
  • ของเล่นเด็กโต สำหรับเด็กโต  ควรจะเป็นของเล่นที่สามารถเล่นได้เสมือนจริง  อย่างเช่นรถนั่ง  จักรยาน  การแตะบอล  การอ่านหนังสือเพื่อให้เด็กสามารถรักการอ่านได้เมื่อตอนโต  เด็กโตนั้นเริ่มที่จะสนใจอะไรเป็นพิเศษหลายอย่างที่มีความสนใจเป็นของตัวเอง อาจจะต้องให้ของเล่นที่เขาต้องการตามที่สนใจ  บางคนชอบรถบังคับ  บางคนชอบเครื่องมือช่าง  ดินน้ำมัน  การตกแต่งเสื้อผ้า  อุปกรณ์สำหรับแพทย์ที่เป็นของเล่นเป็นต้น

ข้อสำคัญในการพิจารณาในการเลือกของเล่น

  1. ความปลอดภัย ความปลอดภัยควรเป็นอันดับแรกในการซื้อ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด  ความแข็งแรง  สารพิษที่สามารถเจือปนในของเล่นเด็ก  ความแหลมคม  จะทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บและเป็นอันตราย
  2. ของเล่นที่เป็นพิษ พิษที่ว่ามักจะได้จากสีของเล่นที่ไม่ได้รับมาตรฐานแต่สำหรับคนทั่วไปนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้เล่น  อย่างเช่น  สารตะกั่ว  สังกะสี  โลหะหนัก  ควรเลือกใช้ของเล่นจากผู้ผลิตที่ได้รับการเชื่อถือ
  3. ความสะอาด ความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากง่ายในการดูแลความสะอาด  และมั่นทำความสะอาดบ่อยๆ
  4. เล่นได้ทั้งครอบครัว ต้องเป็นของเล่นที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับเด็กโดยเล่นได้ทั้งครอบครัว  ในขณะเล่นจะอธิบายเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กคิดและจิตนาการไปด้วยได้
  5. buy clomid cheap, buy lioresal online. เป็นของเล่นที่สนใจ เป็นของเล่นที่เด็กนั้นมีความสนใจ
  6. มีความเหมาะสม ทั้งเพศและวัยของเด็ก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax