การเลือกใช้พลาสติก อย่างไรให้ปลอดภัย

การใช้พาสติด  นั้นเป็นวัสดุที่ไม่สามารถเลี่ยงได้แต่แน่นอนเป็นวัสดุ ที่ทำขึ้นมาและเป็นพิษและสามารถที่จะมีผลกระทบต่อร่างกายกับคนที่ใช้งานได้  ดังนั้นเราควรที่จะเลือกใช้ได้อย่างปลอดภัย  ลดสารพิษเข้าสู่ร่างกายน้อยที่สุด  โดยเฉพาะที่ให้กับใส่อาหารที่เราใช้  ซึ่งในหลายอย่างที่ได้พบในงานวิจัยของพาสติกที่มีผลต่อชีวิตประจำวันว่าจะมี ความปลอดภัยหรือไม่  ถึงแม้ว่าจะมีความปลอดภัยได้แต่ก็ไม่ทั้งหมดหลายอย่างอาจะไม่สามารถบอกได้ ทั้งหมด  หากเราน้ำไปถูกความร้อนสารเหล่านั้นอาจจะตกไปอยู่ในอาหารของเรากิน  สิ่งที่เป็นพิษนั้นมีหลายอย่างนอกจากทำลายสุขภาพของเราแล้วยังมีผลต่อระยะ ยาว  ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสารก่อมะเร็ง  การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน  กระทบในระบบสืบพันธุ์
           ในหลายครั้งการที่เลือกใช้พาสติกแทนอย่างอื่นเพราะความสะดวกในการใช้งานและ ประหยัดต้นทุนที่ใช้งานได้  และของใช้อื่นๆที่สามารถรับสารพิษเข้าไปได้  ความใส่ใจในการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง  ในเมื่อใบตองหรือว่าวัสุดธรรมชาติอื่นๆหมดความหมาย  ใช้อย่างไรถึงจะทำให้ปลอดภัยจากสารพิษที่อยู่ในพาสติก  เพื่อจะได้หางไกลสารพิษมากขึ้น

           การใช้ให้ปลอดภัย

– ห้ามใช้กับเด็กเล็ก  พยายามหามนั้นพาสติกที่ไม่ปลอดภัยอยู่ไกล้เด็กเล็ก  เพราะว่าสารพิษสามารที่จะเข้าสู่ร่างกายเกได้ง่าย  อย่าให้เด็กเคี้ยวหรือว่าแทะเข้าปากเด็กเป็นอันเด็ดขาดโดยเฉพาะของเล่นที่ ไม่เหมาะสม
– ไม่นำไปเป็นภาชนะที่ใช้หรือว่าใส่ในของที่มีอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็น  เพราะมีสารบางตัวสามารถที่จะละลายในอาหารที่เราบรรจุได้  สำหรับพาสติดที่ใส่อาหารไม่ได้
– ไม่ควรนำพาชนะพาสติกเข้าไมโครเวฟเด็ดขาด  เพราะอาจจะไปป่นเปื้อนอาหารที่เรารับประทานได้
– ห้ามนำพาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียวมาใช้ซ้ำอีก
– ใช้จุกและขวดนมที่มีความปลอดภัยต่อเด็ก  ห่างไกลของเล่นที่เป็นอันตราย  หรือหาของเล่นที่เป็นวัสดุธรรมชาติ
– ใช้ภาชนะที่เป็นแวหรือว่าเซรามิกดีกว่าใช้พวกพาสติดสามารถที่จะทนความร้อนและความเย็นมากกว่า  เพราะสมสำหรับอาหาร
– อุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ  หากหลีกเลี่ยงได้สิ่งที่ทำจากพาสติกควรหลีกเลี่ยง  อย่างเช่นพวกเขียง  ช้อนปิ่นโต  เป็นต้น
– นอกจากนี้การบรรบุอาหาร  และพวกที่ประกอบอาหารควรใช้วัสดุจากธรรมชาติ  อย่างเช่นใบตองเทนก็จะเป็นการดี

 

ที่มา :  clomid for women, lioresal without prescription. krabork

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax