กำชับพระศึกษาข้อมูลก่อนท่องแดนพุทธภูมิ

‘มานัส’กำชับพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติที่ถูกต้อง เกร็ดความรู้ต่างๆ ให้แก่พระสงฆ์นักเผยแผ่ ย้ำพระสงฆ์ที่จะเดินทางมาท่องแดนพุทธภูมิ ต้องทำการบ้านมาก่อน ”

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กล่าวว่า จากการเดินทางมาสังเวชนียสถาน4ตำบล ที่สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ทางพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล แจ้งว่า ในปี 2560มีพุทธศาสนิกชนชาวไทย มาสักการะสังเวชนียสถาน4ตำบล กว่า65,000คน และในปีนี้ก็มีการเดินทางมาแล้วมากถึง36คณะ ซึ่งปีนี้ ศน.ได้คัดเลือกพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเครือข่าย จำนวน200รูป ที่ไม่เคยมายังแดนพุทธภูมิมาก่อน ได้มาเรียนรู้ยังสังเวชนียสถาน4ตำบล ตนจึงได้ฝากให้พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เน้นย้ำความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติที่ถูกต้อง เกร็ดความรู้ต่างๆ ให้แก่พระสงฆ์นักเผยแผ่ได้รับทราบ ขณะเดียวกันขอให้พระสงฆ์ทุกรูปที่จะเดินทางมากับ ศน.ในเดือนมีนาคมนี้ ต้องทำการบ้านมาก่อน โดยศึกษาทบทวนพุทธประวัติ บทสวดมนต์ และขอให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสถานที่จริง เพราะเมื่อมาถึงยังสังเวชนียสถาน4ตำบล แล้วจะได้รู้ว่าสิ่งที่รู้ในตำราเรียนไม่เหมือนกับสิ่งที่ตาเห็นและได้สัมผัสจริง

buy clomid, buy clomid online.

“ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานทุนทรัพย์ตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา จึงขอให้พระสงฆ์ที่ได้รับการคัดเลือกมา ตั้งใจเรียนรู้และปฏิบัติศาสนกิจถวายเป็นพระราชกุศล และเมื่อพระสงฆ์กลับประเทศไทยแล้ว ก็ต้องเขียนโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งมายัง ศน.เพื่อที่จะได้นำโครงการเหล่านั้นมาปรับใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่เด็ก เยาวชนและพุทธศาสนิกชน ให้เข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นด้วย ” นายมานัส กล่าว.
ที่มา : dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*