ข้อดีและประโยชน์การกินเจ ต่อความเป็นของมนุษย์

ประโยชน์การกินเจ

            การกินเจนั้นเป็นวัฒนธรรมของคนจีนและได้มีการเผยแพร่โดยคนไทยเชื้อสายจีน ทำให้เกิดประเพณีการกินเจ  และนอกจากั้นทำให้คนไทยที่อยู่ก็ได้รับประเพณีดังกล่าวด้วย  คนที่กินก็สามารถที่จะเลือกอาหารเจได้ตามที่ต้องการช่วงเวลาของประเพณีดัง กล่าว  แต่ยังมีหลายคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่จำเป็นต้องเป็นเทศกาลเท่านั้น  ซึ่งการกินเจมีความเชื่อเรื่องการไม่เบียดเบียนสัตว์ที่ถูกฆ่าตายเป็นการส่ง เสริมการทำบุญเมตาไปด้วย  นอกจากนั้นการกินเจยังมีประโยชน์อื่นๆ  ทั้งโดยธรรมชาติและโดยร่างกายของเราเอง  นอกจากการกินเจแล้วยังมีการกินแบบมังสวิรัติที่กำกัดเพียงไม่กินเนื้อสัตว์ อย่างเดียว

– ลดก๊าซมีเทน  เนื่องจากสัตว์นั้นมีส่วนในการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่มีส่วนทำให้เกิดภาวะ เรือนกระจกมากขึ้น  ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นนั้นเอง  หากเราลดการบิโภคเนื้อสัตว์การเลี้ยงสัตว์ก็จะลดน้อยลงและทำให้ก๊าซมีเทน นั้นน้อยลงเช่นกัน
– เรื่องของศีล  ในบางศาสนาอาจจะมีการฆ่าสัตว์เป็นประเพณีแต่มีบางศาสนาเป็นเรื่องที่บาป  หากเราไม่บริโภคเนื้อสัตว์การฆ่าศัตว์ก็ลดลง  หากนิยมมากก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดการฆ่าสัตว์มากขึ้นด้วย  นอกจากนั้นยังมีผลทางด้านจิตใจของผู้ที่ไม่กินเนื้อสัตว์
– ลดดอเลสเตอรอล  เนื่องจากเนื้อสัตว์ทั่วไปนั้นมีคอเลสเตอรอนเป้นจำนวนมาก  หากทานเข้าไปมากจะส่งผลทำให้เกิดโลกต่างๆ  อย่างเช่นโรคความดันโลหิต  โรคหัวใจเป็นต้น  หากงดเป็นบ้างช่วงจะทำให้ลดไขมันอิ่มตัวในร่างกายของเราได้อย่างชัดเจน  เป็นการควบคุมอาหารส่งผลต่อการลดน้ำหนักได้อย่างดี  หากผู้ที่สูงอายุมักจะมีการเตือนให้บริโภคอาหารเนื้อสัตว์น้อยลง  ได้เท่าที่จำเป็นป้องกันเส้นเลือกอุดตัน  ดังนั้นควรรับประทานผักให้มากๆ

สำหรับใครที่กังวลเรื่องจะได้สารอาหารไม่ครบจากไม่รับประทานเนื้อสัตว์  เนื่องจากสัตว์มีโปรตีนมากจึงต้องมีรับประทานแต่สามารถที่จะใช้นมหรือว่านม ถั่วเหลือแทนได้  ซึ่งสามารถที่จะทดแทนกันได้  เหล็กเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการเช่นกันแต่จะมีเนื้อสัตว์จึงต้องการ อย่างอื่นเข้ามาทดแทน  ด้วยผักใบเขียว  ซึ่งบางคนอาจจะใช้วิตามินเสริมได้  เพราะว่าถึงแม้จะหาผักมาทพแทนสารอาหารที่รับจากเนื้อสัตว์แต่ไม่สามารถที่จะ ทดแทนได้หมดจึงมีความจำเป็นต่อร่างกายนั้นเอง  อย่างเช่นผู้ที่โลหิตจากต้องการธาตุเหล็กจึงยังมีความจำเป็นที่ต้องกินเนื้อ สัตว์อยู่  รวมไปถึงเดก็ที่ต้องการการเจริญเติมโตของวัย  เนื้อสัตว์จึงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้  จึงต้องรับประทานเพื่อให้มีสารอาหารอย่างครบถ้วน  ดังนั้นหากคนไหนที่ต้องการรับประทานเจจริงๆแล้วต้องวางแผนในการกินเพื่อให้ ได้รับสารอาหารครบ  5 หมู่

 

เครดิต :  krabork side effects of clomid, purchase lioresal.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax