ข้อบังคับมหา”ลัยห้ามอาจารย์เล่นการเมือง

“รองเลขาธิการ CHES หนุนอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพรรคการเมิอง เพื่อใช้ศักยภาพพัฒนาประเทศ อย่างเต็มที่ แต่ข้อบังคับมหา’ลัยห้ามอาจารย์เล่นการเมือง”

รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค  รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ CHES กล่าวถึงกรณีที่ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดรูปธรรมอย่างแท้จริง  ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็จะต้องส่งเสริมและให้โอกาสกับผู้ที่ได้เข้าไปทำงานรับใช้ประเทศชาติด้วย โดยการที่เมื่ออาจารย์เข้าไปทำงานในพรรคการเมืองแล้วเมื่อทำงานจบก็สามารถกลับมาทำงานในมหาวิทยาลัยได้เหมือนเดิม

“ขณะนี้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่าง ๆไม่สามารถไปทำงานให้กับพรรคการเมืองได้ เนื่องจากหลายมหาวิทยาลัย เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปกำหนดในออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยในหมวดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามว่าจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคเมือง  รวมถึงยังมีข้อบังคับในการสรรหาผู้บริหารในระดับส่วนงาน เช่นคณะ สำนัก  ศูนย์ หรือสถาบัน ก็ไปกำหนดลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกัน” รศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าว

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*