คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 14-22มี.ค.61

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สามารถทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลได้
5. สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 (วันจันทร์-วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30- 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4154

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*