คนไทยเจ๋ง!สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน-เทคโนพระจอมเกล้าร่วมทดสอบดาวเทียมสัญชาติไทย

ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ได้นำดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT) ขนาดเล็กที่มีขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ซึ่งออกแบบและสร้างด้วยฝีมือคนไทย มาทดสอบประสิทธิภาพดาวเทียมแนคแซค ดาวเทียมสัญชาติไทย ภายใต้สภาวะสุญญากาศ อุณหภูมิและความดันคล้ายอวกาศจริง ผลปรากฏเป็นที่น่าพอใจกับทีมนักวิจัย

-1024x768.jpg

นายสุวัฒน์ กุลธนปรีดา หัวหน้าโครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา หรือ KNACKSAT ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยว่า ในกระบวนการส่งดาวเทียมขึ้นไปปฏิบัติภารกิจอวกาศนั้น ขั้นตอนสำคัญคือการทดสอบประสิทธิภาพของดาวเทียมในสภาวะอวกาศจริงหรือที่ที่อุณหภูมิและแรงดันต่างจากพื้นโลก คณะผู้วิจัยทราบสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสุญญากาศเป็นอย่างมาก จึงนำดาวเทียมแนคแซท เข้ามาทดสอบประสิทธิภาพการทนต่อสภาวะอวกาศจริงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงมวลของดาวเทียมภายใต้อุณหภูมิและแรงดัน การทดสอบนี้ไม่ได้เน้นดูประสิทธิภาพของดาวเทียม แต่วิเคราะห์ถึงผลของดาวเทียม หากเกิดการเปลี่ยนแปลงมวล จะส่งผลกระทบต่อดาวเทียมดวงอื่นๆ หรือจรวดที่ทำการส่งดาวเทียมนี้ขึ้นไปหรือไม่ ผลการทดลองดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่กำหนดขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง ไม่พบปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*