‘ครูเทศบาล’ พบกก.สืบฯ สัปดาห์หน้า แจงเงินตกเขียว

เมื่อวันที่ 13 เมษายน นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.) โดยล่าสุดตรวจพบเส้นทางการโอนเงินจากกองทุนเสมาฯ ไปยังบัญชีผู้รับทุนและบุคคลอื่น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 – พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1,049 บัญชีรวมเป็นเงิน 230,251,144 บาท ในจำนวนนี้โอนไปยังบัญชีบุคคลอื่น 471 บัญชี เป็นเงิน 96,380,863 บาท คิดเป็นสัดส่วนเงินที่นางรจนาโอนไปให้คนอื่น 40% นั้นว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้ทำหนังสือถึง 3 ส่วน ดังนี้ 1.ทำหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) ที่มีโรงเรียนได้รับทุนจากกองทุนเสมาฯ จำนวน 60 จังหวัดจากทั้งหมด 77 จังหวัด โดยอีก 17 จังหวัดที่เหลือ ไม่มีโรงเรียนที่ได้รับเงินทุนกองทุนเสมาฯ เพื่อขอให้ศธจ. 60 จังหวัดดังกล่าวส่งสเตตเมนต์ที่โรงเรียนได้รับเงินกองทุนเสมาตั้งแต่ปี 2548-2561 โดยในส่วนของปี 2561 เป็นเงินปีงบประมาณ 2560 แต่เพิ่งมาโอนในปี 2561 ทั้งนี้ตนขอให้ส่งสเตตเมนต์มาทั้งหมดเพื่อจะได้ตรวจสอบหาเจ้าของบัญชีของผู้โอน เพราะกรณีที่โอนจากสป.ศธ. จะมีตัวเลขที่บ่งบอกชัดเจนว่าโอนมาจากส่วนกลาง แต่ถ้าไม่ใช่บัญชีจากส่วนกลาง จะได้มาสืบค้นต่อว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีเหล่านั้น

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า 2.ทำหนังสือถึงศธจ.เพื่อขอสำเนาการโอนเงิน ทั้งนี้โดยปกติถ้าโรงเรียนได้รับการโอนเงิน ก็จะมีการทำหนังสือแจ้งตามไปว่าได้โอนเงินให้โรงเรียนอะไร เลขที่บัญชีอะไร จำนวนเท่าไร แต่จากการตรวจสอบ พบกรณีที่ไม่มีการโอนเงินให้ตรงเวลา แต่ใช้วิธีหมุนเงิน เมื่อโอนแล้วก็กลัวความผิด เลยใช้วิธีปลอมลายเซ็นของปลัดศธ.และรองปลัดศธ.โดยที่ปลัดศธ.และรองปลัดศธ.ไม่ทราบเรื่องซึ่งพบกรณีนี้หลายกรณี และ3.ทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ยืนยันกลับมาว่าชื่อและสกุลที่ได้รับการโอนเงินกองทุนเสมาฯ เป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานดังกล่าวหรือไม่ ดังนี้ 1.ปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปรากฏมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คนที่ปรากฏว่ามีชื่อและสกุลตรงกับบัญชีผู้ได้รับโอนเงินกองทุนเสมาฯ โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนปริญญาโทของนางรจนา สินที อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ซี 8) สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.ศธ. อดีตผู้ดูแลกองทุนเสมาฯ 2.สำนักงานตรวจแห่งชาติ(ตร.) มีตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) 1 รายที่มีชื่อและสกุลตรงกับบัญชีที่ได้รับโอนเงิน 3.ทหารโดยมีทหาร 1 รายที่มีชื่อและสกุลตรงกับบัญชีผู้รับโอนเงินกองทุน 4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)โดยปรากฏครูเทศบาล 1 รายที่มีชื่อและสกุลตรงกับบัญชีผู้รับโอนเงินกองทุนเสมาฯ รายนี้ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแล้ว เจ้าตัวชี้แจงว่าพี่สะใภ้ยืมชื่อสกุลไปเปิดบัญชีซึ่งยังไม่ปักใจเชื่อเพราะพบว่าพี่สะใภ้รายดังกล่าวก็ปรากฏชื่ออยู่ใน 22 บัญชีที่ได้รับโอนเงินกองทุนเสมาฯ เช่นกัน โดยครูเทศบาลรายนี้จะเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสืบสวนฯ ชุดตนในสัปดาห์หน้า และ5.กรมที่ดินโดยพบเจ้าหน้าที่ที่ดินศีรษะเกษ 1 รายมีชื่อแและสกุลตรงกับบัญชีที่ได้รับโอนเงินกองทุนเสมาฯ ทั้งนี้ตอนแรกรายนี้ติดต่อว่าจะขอเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมกรรสืบสวนฯแต่ภายหลังเปลี่ยนใจไม่มา โดยข้อมูลดังกล่าวคาดว่าจะทยอยเข้ามาหลังช่วงสงกรานต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*