(งานรัฐวิสาหกิจ)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-18เม.ย.61

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับสมัครบุคคลภายนอกสอบเป็นลูกจ้างทั่วไป 2 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ 1 อัตรา

ลูกจ้างทั่วไป
อัตราที่ 1 :

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ชีวเคมี และเคมี
 • หากมีประสบการณ์ทำหน้าที่วิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยปฏิกิริยาเคมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

อัตราที่ 2 :

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาเคมี, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ลูกจ้างเฉพาะกิจ

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ
 • หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-18 เม.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9388, 0 2577 9398

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*