(งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7พ.ค.61

ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดภายใต้การดูแลของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ในตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนายช่าง สำนักงานธนานุเคราะห์

1. ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  บาท
อัตราว่างที่จะบรรจุ ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าด้านทรัพยากรบุคคล

2. ตำแหน่งนายช่าง
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
อัตราว่างที่จะบรรจุ ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานธนานุเคราะห์  ชั้น ๔ อาคาร  ๘  สำนักงานธนานุเคราะห์  กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ  ถนนกรุงเกษม  แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่  ๗ เมษายน– ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานธนานุเคราะห์  Http://www.pawn.co.th/ หัวข้อรับสมัครงาน-ประกาศผล/รับสมัครบุคคลภายนอกฯ ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนายช่าง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*