จุฬาฯ รอบ 2 ไม่ให้สละสิทธิ์ หลังยืนยันเคลียริงเฮาส์

อย่างที่น้องๆ ทราบกันดีอยู่แล้วว่า TCAS กำหนดให้น้องๆ มีเพียงคนละ 1 สิทธิ์ ในการเลือกสถานศึกษา จึงได้มีระบบเคลียริงเฮาส์ที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งก็ทำให้น้องๆ มีคำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่อง การสละสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ทั้งก่อนยืนยันสิทธิ์ และหลังยืนยันสิทธิ์

สำหรับน้องๆ ที่มั่นใจว่าต้องการ หรือ ไม่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สอบติด ก็คงไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องการยืนยันสิทธิ์ แต่คนยืนยันสิทธิ์ไปแล้วแต่เกิดเปลี่ยนใจภายหลัง ก็จะยุ่งยากหน่อย เพราะน้องๆ จะต้องเข้าไปทำเรื่องการสละสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ส่วนทางมหาวิทยาลัยจะคืนสิทธิ์ให้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยค่ะ น้องๆ หลายคนแอบบอกว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่ค่อยยอมคืนสิทธิ์ให้ค่ะ
     หนึ่งในนั้นก็มีประกาศออกมาเป็นทางการเลย นั่นก็คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ ได้ออกประกาศสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการสละสิทธิ์ให้กับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 นี้ นั่นหมายความว่ายืนยันไปแล้ว จะมาเปลี่ยนใจขอคืนสิทธิ์ไม่ได้นะจ๊ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 2 หรือรอบโควตา ทั้งหมด 13 โครงการ ได้แก่
1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)
4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)  (โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี)
5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล
11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาในจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
12.  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2561
      ซึ่งน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 13 โครงการนี้สามารถยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ กับทางทปอ.ในวันที่ 3 – 6 พ.ค. 2561 ได้ตามปกติ แต่เมื่อน้องได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะ where can i buy clomid pills, acquire lioresal. ไม่รับพิจารณาให้สละสิทธิ์ค่ะ
     ในระบบ TCAS น้องๆ จะมีสิทธิ์กันคนละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ดังนั้นน้องๆ จะต้องตัดสินใจให้รอบคอบเรียบร้อย ก่อนที่ระบบเคลียริงเฮาส์จะปิดลงค่ะ
เครดิต :  dek-d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax