ชงร่างประกาศโอนทรัพย์สิน-วางแผนรับ นร. เพิ่มประสิทธิภาพผลิตคน

ชงร่างประกาศโอนทรัพย์สิน-วางแผนรับ นร. เพิ่มประสิทธิภาพผลิตคน

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นางพวงพรรณ ขันติธรรมากร ผอ.กลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สวทอ.) และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมและแถลงข่าวการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน โดย ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.เป็นต้นไป ที่ประชุมจึงได้หารือเตรียมการทันทีเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบ รื่น โดยวันที่ 15 ก.พ.นี้ จะเสนอร่างประกาศการถ่ายโอนภารกิจ ทรัพย์สิน งบประมาณ บุคลากร ต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อลงนาม ส่วนตนจะลงนามในคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเดินหน้าอย่างราบรื่น โดยเฉพาะเดือนมี.ค.-เม.ย.นี้ เป็นช่วงสำคัญเนื่องจากจะมีนักศึกษาจบการศึกษา ซึ่งต้องไม่ได้รับผลกระทบ

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า จากนั้นจะเป็นการวางแผนการรับนักเรียนนักศึกษา คาดว่าปีนี้จะมีเด็กจบ ม.3 ประมาณ 6.9 แสนคน สอศ.ตั้งเป้ารับนักศึกษา 42% ของผู้จบ โดยให้สถานศึกษารัฐและเอกชนแต่ละจังหวัดหารือร่วมกันและวางระบบส่งต่อนัก ศึกษากรณีที่วิทยาลัยของรัฐมีผู้เรียนล้น นอกจากนี้ยังต้องวางแผนงบประมาณปีงบประมาณ 2560 ร่วมกันด้วย ในส่วนของจำนวนสถานศึกษานั้น วิทยาลัยสังกัด สอศ. 425 แห่ง นักศึกษา 674,113 คน อาชีวะเอกชน มีสถานศึกษา 461 แห่ง นักศึกษา 302,502 คน รวมทั้งสิ้น 886 แห่ง มีนักศึกษาทั้งหมด 976,615 คน อย่างไรก็ตาม การรวมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกันครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของประเทศ เป็นการโอนภารกิจและบุคลากรที่ดูแลอาชีวศึกษาเอกชนใน สช.จำนวน 27 คน มาอยู่ในกำกับสอศ. ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งยังคงมีอิสระในการบริหารงานเหมือนเดิม ครูเอกชนก็ยังเป็นครูเอกชนเช่นเดิม ไม่ได้เป็นข้าราชการ ระยะต่อไปก็ต้องเตรียมร่าง พ.ร.บ.อาชีวศึกษาเอกชนด้วย

ต่อข้อถามถึงการสร้างภาพลักษณ์เมื่อรวมอาชีวะรัฐและเอกชนแล้วจะแก้ปัญหา เด็กทะเลาะวิวาทได้หรือไม่ ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า เมื่อรวมแล้วเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทจะเกิดความคล่องตัวและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ผ่านมาปัญหาการทะเลาะวิวาทลดลงค่อนข้างมากแล้ว เป็นสัญญาณเชิงบวกที่ทำให้เราแก้ไขปัญหานี้ได้.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax