ชมพระธรรมทูตไทยเป็นเครื่องหมายแห่งความสุข

“พระพรหมสิทธิ แนะพระธรรมทูตไทยต้องรู้ภาษาถิ่น หนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างขวางยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้ว่าการเมืองวาร์บวร์ก ชมพระธรรมทูตไทยเป็นเหมือนเครื่องหมายแห่งความสุข ”

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า จากการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธานงานประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ที่วัดพุทธาราม เมืองวาล์วแวกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เน้นย้ำถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ มาจากรากฐาน ทั้งวิสัยทัศน์ การบริหารงานในนโยบายบูรพาจารย์ คือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศฯ สืบทอดมาถึงยุคปัจจุบัน ทั้งยังรวมถึงคุณภาพและศักยภาพของพระธรรมทูตในพื้นที่ประเทศนั้นๆ ต้องปรับตัวทั้งสิ่งแวดล้อม ศึกษากฎหมายและที่สำคัญคือภาษาประจำถิ่น ซึ่งที่วัดพุทธาราม มีพระธรรมทูตที่มีความสามารถหลายรูป เช่น พระครูสุตพุทธิรัตน์ (สำรอง รตฺนญาโณ) ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่เนเธอร์แลนด์ เป็นเวลากว่า 13 ปีแล้ว ทั้งยังได้สอบภาษาในระดับผ่านเกณฑ์ที่ทางเนเธอร์แลนด์กำหนด สามารถมีสิทธิ ในกฎหมาย เพื่อดูแลวัดและชาวพุทธศาสนิกชน สามารถที่จะสนองนโยบาย เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางขึ้นไป

พระพรหมสิทธิ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้ไปตรวจเยี่ยมและให้นโยบายการบริหารงานเผยแผ่แก่พระธรรมทูต ที่วัดพุทธาราม เมืองวาร์บวร์ก ประเทศเยอรมนี โดยได้มีโอกาสหารือกับ นายMichael Stickeln ผู้ว่าการเมืองวาร์บวร์ก และทางผู้ว่าการเมืองวาร์บวร์กพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งชื่นชมถึงพระธรรมทูตที่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเมืองนี้ประชาชนต่างเลื่อมใส ศรัทธา เป็นเหมือนเครื่องหมายแห่งความสงบสุข

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*