ชวนคนไทยทั่วประเทศระลึกคุณพระพุทธเจ้า”มาฆบูชา”

“มหาเถรสมาคม ให้วัดไทยทั่วโลกจัดกิจกรรมมาฆบูชา ปี2561 ขณะที่คณะสงฆ์ –พศ.จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพุทธบูชา ขณะที่ศน. แจกหนังสือความรู้มาฆบูชาประชาชน รับทราบพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ไทยต่อพระพุทธศาสนา พร้อมเชิญชวนเข้าวัด ทำบุญ รักษาศีล”

ที่อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พร้อมทั้งกล่าวว่า วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 1 มี.ค. โดยมส.มีมติให้ทุกวัดทั่วโลกจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าว เช่น ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน พร้อมกันนี้มส.ยังมีมติให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางในฐานะประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดการปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วย จึงได้มอบหมายให้พระธรรมโพธิมงคล(สมควร ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เจ้าคณะภาค 14 เป็นผู้ดำเนินการนิมนต์พระสงฆ์จาก 23 จังหวัดในภาคกลาง มาปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลระหว่างวันที่ 25ก.พ.- 2 มี.ค.

นายสิทธิกร อ้วนศิริ ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล กล่าวว่า ในวันที่ 1 มี.ค.ที่พุทธมณฑลจะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำ ตั้งแต่การทำบุญตักบาตร เวียนเทียน นิทรรศการเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ดังนั้นจึงได้ประสานกับทางองค์การข่นส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. )จัดรถรับ-ส่งฟรี สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางมายังพุทธมณฑล ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00น. โดยจะมีจุดรับ-ส่งที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม รวมรถให้บริการจำนวน 25 คัน

ด้านนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ปี 2561  กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับมส. และหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม  รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน และ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้มี ส่วนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 มี.ค. ศน. ได้จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน ที่ วัดปทุมวนาราม โดย เชิญชวนพุทธศาสนิกชน และคณะทูตานุทูต ที่นับถือศาสนาพุทธ มาร่วมกิจกรรม

อธิบดีศน. กล่าวต่อไปว่า  ศน. ยังได้จัดทำหนังสือองค์ความรู้วันมาฆบูชา เพื่อแจกจ่ายให้พุทธศาสนิกชน ศึกษา และรับทราบถึงพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงบำเพ็ญ มาโดยไม่ขาดสาย ด้วยการพระราชทานเทียนรุ่งไปจุดถวายบูชาพระรัตนตรัยยังพระอารามหลวง 6 พระอาราม ได้แก่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม  วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ  เพื่อเป็นการสืบสาน ตามโบราณราชประเพณีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันมาฆบูชา ทั้งนี้ ก่อนวันมาฆบูชา หรือ คืนวันที่ 28 ก.พ. พระอารามหลวง 3 พระอาราม ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จะมีพระสงฆ์แสดง พระธรรมเทศนาตลอดรุ่งหรือตลอดทั้งคืน  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ต่อไป

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*