ชี้พศ.ให้ออมสินตั้งแบงค์พุทธไม่ตรงวัตถุประสงค์เดิม

“เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา ชี้สำนักพุทธฯให้ธนาคารออมสินตั้งธนาคารพุทธศาสนา ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของผู้ยกร่าง ขณะที่เป้าหมายเดิมธนาคารพุทธเป็นความมือระหว่างรัฐ-คณะสงฆ์ เป็นแหล่งเงินทุนพัฒนาการศึกษา เผยแผ่ อุปถัมภ์คุ้มครอง พระพุทธศาสนา ไม่ได้หวังไปล้วงเงินจากกระเป๋าใคร ไม่เป็นการบังคับ”

วันนี้(10 เม.ย.)พระเมธีธรรมจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากกรณีข่าวธนาคารออมสินระบุว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มอบหมายให้ธนาคารออมสินจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนาขึ้น โดยใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเหมือนอย่างที่กรมสรรพากรนำมาใช้กับศาสนสถานต่างๆในเวลานี้ในรูปแบบ e-donation หรือการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการแยกบัญชีให้ชัดเจนคือ วัด พระสงฆ์ และมูลนิธิ ซึ่งบัญชีเหล่านี้ทางธนาคารออมสินแจงว่ามีเงินกระจัดกระจายอยู่ในธนาคารต่างๆกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทนั้น ตนในฐานะผู้ร่วมยกร่าง&nbsnbsp;พ.ร.บ.ธนาคารพุทธศาสนามาตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งองค์กรพุทธทั้งหลายที่ได้ร่วมกันผลักดันเรื่องนี้มาใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมาก ผ่านรัฐบาลมาแล้วหลายสมัย ขณะนี้ต้องยอมรับว่าเป้าหมายของพวกเรายังไม่ประสบความสำเร็จ ยังไม่สามารถมีธนาคารพุทธศาสนาในประเทศนี้ได้ แต่องค์กรพุทธไม่เคยท้อหรือยกธงขาว เพียงแต่สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามไปด้วย ทั้งนี้วัตถุประสงค์เดิมของธนาคารพุทธศาสนานั้น พวกเรามีความประสงค์จะให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งทุนสำหรับชาวพุทธทั้งในประเทศและทั่วโลก ในการขับเคลื่อน สนับสนุนการศึกษา การเผยแผ่และการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์ คือรัฐอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า ธนาคารพุทธศาสนานั้นเดิมคณะผู้ยกร่างพ.ร.บ.ไม่มีเป้าหมายที่จะไปล้วงเงินออกมาจากกระเป๋าของใคร เพียงแต่การเริ่มต้นงบประมาณนั้นส่วนหนึ่งมาจากรัฐ และที่สำคัญคือการระดมทุนจากพี่น้องชาวพุทธซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ และเมื่อทำได้ดี ประสบความสำเร็จแล้วพระสงฆ์ วัด มูลนิธิและชาวพุทธก็จะเข้ามาร่วมโดยไม่มีการบังคับทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม และที่สำคัญจะต้องมีรายละเอียดและฟังความคิดเห็นให้รอบด้านด้วย ดังนั้นกรณีของพศ.และธนาคารออมสินนั้น คงเป็นแนวทางในการหวังปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์มากกว่าที่จะเป็นการจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*