ดันสตาร์ตอัพ “โยธี” ศูนย์กลางการแพทย์

วท.จัดประชุมขับเคลื่อนเมืองด้วย 11 ย่านนวัตกรรม กทม.เมืองน่าลงทุน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า นวัตกรรม เป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ วท.จึงได้ผลักดัน โครงการย่านนวัตกรรม เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ รองรับการเติบโตของนวัตกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสตาร์ตอัพให้รวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งนวัตกร กลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง ดังนั้น ย่านนวัตกรรมจะเป็นตัวเชื่อมเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตตั้งแต่ระดับย่านไปจนถึงระดับประเทศ

รมว.วท.กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา วท.โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้พัฒนาย่านนวัตกรรม 11 พื้นที่ ได้แก่ ย่านนวัตกรรมกรุงเทพฯ 7 ย่าน ได้แก่ โยธี ปทุมวัน คลองสาน รัตนโกสินทร์ กล้วยน้ำไท ลาดกระบัง ปุณณวิถี และย่านนวัตกรรมภาคตะวันออก 4 ย่าน ได้แก่ บางแสน ศรีราชา พัทยา อู่ตะเภา-บ้านฉาง ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ได้ขึ้นอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ตอัพในเอเชียและเป็นอันดับ 7 ของโลก จึงมีแผนขยายการพัฒนาย่านนวัตกรรมอีก 4 พื้นที่ซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ด้วยเพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน ภาคธุรกิจได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนประเทศไทย ขับเคลื่อนเมืองด้วยนวัตกรรม สนช.จึงจัดงาน District Summit 2018 ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ.2561 ที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพฯ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สนช.กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า งาน “District Summit 2018” จะเป็นพื้นที่พบปะบุคลากรผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของเมืองและนับเป็นครั้งแรกๆ ของประเทศไทยที่ได้รวบรวมเครือข่ายผู้พัฒนาเมืองมาพบปะพูดคุยกัน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ 1.งานประชุมสัมมนาสร้างองค์ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ สู่การพัฒนาเมือง อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ 2.นิทรรศการนำเสนอแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาบริหารจัดการเมือง 3.โครงการประกวดออกแบบย่านนวัตกรรม ซึ่งเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ทั้งในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ และเครือข่าย ภายใต้แนวคิดย่านนวัตกรรมโยธี ศูนย์กลางทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข.

 

ที่มา :  thairath

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax