ด่วน!!ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-14มี.ค.61

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง (อัตราจ้างรายปี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบรูณ์
3. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Edius หรือ Adobe premiere pro
4. ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 14 มีนาคม 2561
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ ชั้น 2 ส่วนเทคนิคโทรทัศน์ ฝ่ายตัดต่อรายการโทรทัศน์
อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 02 3545730 – 40 ต่อ 223 – 224

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*