ตีเกราะเคาะไม้…คุณธรรมจริยธรรม

” กรณีผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศและพวกถูกจับในคดีล่าสัตว์ป่าคุ้มครองในทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี และศึกชิงหวย 30 ล้าน ที่มีข้าราชการครูและอดีตตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ต้องหันมามองกันแล้ว ว่า คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเป็นอย่างไรกันบ้าง”

news_qxGgJKougY123144_533.jpg

“เบียร์ “ ฐิติภัทร ฝ่ายพงษา นักศึกษาชั้นปีที่  5 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม บอกว่า  แม้จะเป็นคนใหญ่ คนโต คนรวย หรือข้าราชการ และยังเป็นคนเก่ง แต่ก็ยังทำผิดได้ถ้าขาดคุณธรรม และจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม หากคนเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมจริยธรรมกันแล้ว เราจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างไร  เบียร์ ในฐานะที่เป็นนักศึกษาครูก็พบเจอปัญหานี้ คือ การเรียนการสอนที่ยังเน้นด้านวิชาการมากเกินไปจนทำให้เด็กขาดคุณธรรม เด็กมองว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องไกลตัว  จากนี้เบียร์จะช่วยสร้างให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรม  ก่อนที่จะสร้างเด็กเก่ง เพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปเป็นคนดี มีคุณธรรม และสร้างให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้น

อาจารย์มาลีรัตน์ สาผิว ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น บอกว่า หากมองเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมเวลานี้ถือว่าค่อนข้างแย่ลง ซึ่งเห็นได้จากข่าวที่ปรากฏเกือบทุกวันจะมีเรื่องความรุนแรง  การทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่เทคโนโลยีสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยอย่างมาก  เด็กๆก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดผลดีหลายด้าน แต่ผลเสียก็มีตามมาด้วยเช่นกัน คือเด็กจะมีเวลาพูดคุยกับผู้ปกครองน้อยลง ไม่อยากไปทำกิจกรรมต่างๆ เพราะติดโซเชียลมีเดีย  ส่วนการทำกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็กก็ลดลง ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่จะต้องช่วยกันขัดเกลา หล่อหลอม เด็กๆให้เจริญเติบโตอย่างรู้เท่าทันสื่อ ไม่เห็นผิดเป็นชอบ และที่สำคัญผู้ใหญ่จะต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*