ต่างประเทศแห่ซื้อสิทธิฉาย “บุพเพสันนิวาส”

““บุพเพสันนิวาส”ฟีเว่อร์ ผู้ประกอบการละครต่างชาติแห่ซื้อสิทธิ์ฉาย หลังติดตามกระแสละครไทยพุ่งไม่หยุด ด้านปลัดวธ.เผยตลาดภาพยนตร์-ละครไทยในงานเทศกาลที่ฮ่องกงคึกคักเพิ่มขึ้น 2 เท่า ขณะที่แฟนละครทะลักลงทะเบียนรับกองถ่ายละครลงพื้นที่ลพบุรี ยอดคนเข้าชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์พุ่ง3,000 คนต่อวัน”

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) หนุนละครแห่งปี เรื่อง  บุพเพสันนิวาส  ไปตีตลาดต่างชาติ ออกบูธโชว์งานภาพยนตร์และโทรทัศน์ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค.2561นั้น  เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์ฮ่องกง ประจำปี 2561 ณ Content Thailand Pavilion เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ว่า   กระแสตอบรับของตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์ของประเทศไทย ในปีนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการต่างชาติมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา กว่า2 เท่าตัว  โดยในส่วนภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจมาก ได้แก่ เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง,  ตีสาม 3 D , 400 นักรบ ขุนรองปลัดชู    ขณะที่บูธละครบุพเพสันนิวาสนั้น  ต้องถือว่าเป็นมิติใหม่ ที่กระแสละครอิงประวัติศาสตร์ไทย  ส่งผลต่อความสนใจของผู้ประกอบการอย่างท่วมท้น  ที่อยากจะส่งต่อละครเรื่องดังกล่าวต่อผู้ชมต่างประเทศ  ซึ่ง เพียงวันแรกก็มีผู้ประกอบการต่างประเทศ เข้ามาติดต่อซื้อลิทธิ์ ในการฉายในต่างประเทศจำนวนมากแล้ว  โดยเฉพาะ ในสาธารณรัฐประชาชนชนจีน    ซึ่งเท่าที่ติดต่อมีลักษณะ นำไปฉายช่องทางออนไลน์  และยังมีบางส่วนซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้สร้าง ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ขณะเดียวกันละครเรื่อง ลิขิตรัก ก็ได้รับความสนใจอย่างมากด้วยเช่นกัน

“จากกระแสละครบุพเพสันนิวาส ที่ส่งผลให้คนไทยทั้งประเทศตื่นตัวในการภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสนใจประวัติศาสตร์ จึงส่งต่อไปยังผู้ประกอบการที่ติดตามข่าวสารของประเทศไทย และให้ความสนใจตามติดละครไปด้วย   นอกจากนี้  ยังรวมถึงการร่วมทีมของประเทศไทย ในนาม ทีมไทยแลนด์ ซึ่งร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  ทำให้ผู้ประกอบการต่างชาติมีความ เชื่อมั่นและมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทย  ซึ่งเป็นการก้าวสู่ความสำเร็จของการเจรจาทางการค้า การลงทุน ในด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยอย่างมาก” ปลัดวธ.กล่าว

dc4126981c2627315748924dc96d0d5a.jpg

ด้านนางนิภา สังคนาคินทร์  ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์   กล่าวว่า  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    เตรียมการต้อนรับทีมงานละคร บุพเพสันนิวาส อย่างเต็มที่ ที่จะ เข้ามาบวง พิธีพราหมณ์  ที่ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ ธัญญมหาปราสาท วันที่ 22 มี.ค. นี้   ซึ่งขณะนี้ มีประชาชนให้ความสนใจสอบถามที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรม และติดตามทีมละครอย่างใกล้ชิด อย่างล้นทะลัก อย่างไรก็ตาม จากกระแสละครที่โด่งดังมากขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนเข้าชม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ มากขึ้น ถึงวันละ 2,000-3,000 คน  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย วัยหนุ่มสาว นิสิต นักศึกษา ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ  และจากการสอบถาม พบว่า มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่งกายชุดผ้าไทยมาไกลจากต่างจังหวัด ทั้งชลบุรี ระยอง  และภาคเหนือ และภาคใต้  รวมถึงชาวต่างชาติที่แต่งไทยตามกระแสละครด้วย

“เป็นนิมิตรหมายที่ดี  ที่กระแสละคร ส่งผลต่อการสร้างเสน่ห์ความเป็นไทย อยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ มีการ เตรียมความพร้อม ทั้งอาคารสถานที่ ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมถึงเปิดบริการเช่าชุดไทย ให้แก่นักท่องเที่ยว กว่า 200 ชุด      นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในละครบุพเพสันนิวาส ช่วงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ และบุคคลสำคัญ  อาทิพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพรนารายณ์มหาราช  และขอประชาสัมพันธ์ให้ นักท่องเที่ยวที่ เข้าชม พื้นที่โบราณสถาน ให้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ ทั้ง การแต่งกาย และการถ่ายภาพ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม  ขอความร่วมมือ ไม่ให้ปีนป่ายโบราณสถาน โดยทางพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ และกำกับตามพื้นที่ต่างๆควบคู่ไปด้วย”  ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ กล่าว

ด้านนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดวธ. กล่าวว่า จากกระแสของละครดังเรื่อง”บุพเพสันนิวาส”   ล่าสุด กรมศิลปากรและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย( สกว.) ทำงานวิจัยชุดโครงการ”อนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานตามหลักวิศวกรรม” ซึ่งมี รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรร่วมให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลทำวิจัย  คณะนักวิจัยจะทำการสำรวจโบราณสถานอยุธยาวันที่ 28-29 มี.ค.นี้  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงวิศวกรรมของวัสดุและสภาพโบราณสถานที่วัดไชยวัฒนาราม และโบราณสถานต่างๆ  รวมถึงสร้างแบบจำลองสามมิติจากเทคโนโลยีภาพถ่ายสำหรับโบราณสถาน นอกจากนี้จะขอความอนุเคราะห์ให้ สกว. ทำวิจัยเรื่องคนและสังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติของอยุธยาในอดีต  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แหล่งมรดกวัฒนธรรมและตัวละครสำคัญที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ และเกิดการท่องเที่ยวตามรอยละคร ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน ที่สำคัญจะร่วมมือกันทำหลักสูตรพัฒนานักอนุรักษ์เพื่อผลิตบุคคลากรที่มีทักษะระดับสูง และขยายผลกับบุคคลากรในกรมศิลปากร ตลอดจนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานอนุรักษ์โบราณสถานอยุธยาด้วย
 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*