ทปอ.จับมือ สถาบันพระปกเกล้า สร้างเมืองอัฉริยะ 7 จังหวัด

“ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จับมือ สถาบะนพระปกเกล้า สร้างเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัดทั่วไทย ใช้มหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมสร้างปัญญาประดิษฐ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”

วันนี้ (5 มี.ค.) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ.กล่าวตอนหนึ่งระหว่างพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ  ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ สถาบันพระปกเกล้า ในโครงการพัฒนาและร่วมทดสอบระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ที่ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน ว่า ความร่วมมือดังกล่าวครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย เพราะที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องของเมืองอัจฉริยะ สมาร์ทซิตี้มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นป้ายอัจฉริยะ การบริหารจัดการอัจฉริยะ แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง  แต่ความร่วมมือครั้งนี้ นำโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีเครือข่ายกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเมืองต่างๆ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ (AI)  หรือนวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเมือง

“เมืองอัจฉริยะในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป หรือญี่ปุ่น ต่างมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาในการบริหารเมือง  โดยใช้กล้องอัจฉริยะ  ใช้หุ่นยนต์ ในการบันทึก จดจำการทำงาน เพื่อความเป็นระเบียบ ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างทปอ.บวกๆ  ประกอบด้วยม.ในกำกับของรัฐ ม.รัฐ ม.เอกชน  ม.ราชภัฎ และม.เทคโนโลยีราชมงคล จะเข้ามาเป็นเครือข่ายอุดมศึกษาในการเข้าไปช่วยการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริง  เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในแต่ละพื้นที่ต่างมีศักยภาพ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้ท้องถิ่น เพื่อให้ทุกอย่างเป็นการบริหารจัดการแบบอัจฉริยะ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็น สภาพการจราจร สภาพอากาศ ที่เหมาะสม อย่าง สจล.มีการเปิดศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ ซึ่งจะทำรับผิดชอบในการดูแล และประสานความร่วมมือต่างๆ รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะให้สามาระเกิดขึ้นจริง”ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

ด้าน ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือทดสอบระบบการสร้างเมืองอัฉริยะนั้นมีเมืองนำร่องในการดำเนินงาน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี นครหาดใหญ่ จ.สงขลา จ.ภูเก็ต จ.ยะลา จ.อุดรธานี จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ลำพูน  โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้มีการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ เมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้  เพื่อพัฒนาเมือง  ซึ่งการลงนามความร่วมมือถือเป็นครั้งแรกที่ทางสถาบันพระปกเกล้า  กรมการปกครองท้องถิ่นในส่วนของ จังหวัดต่างๆ  ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเมือง โดยโครงการสมาร์ทซิตี้  มีจุดยืมสำคัญ คือเมืองต่างๆ ที่เข้ามาร่วม  ไม่ใช่เข้ามาเพื่อต้องการซื้อเทคโนโลยี แต่ต้องกำหนดความต้องการของตัวเองว่าจะพัฒนาเมืองอย่างไร แล้วจึงมากำหนดว่าเทคโนโลยีจะช่วยอะไรได้บ้าง โดยเมืองส่วนใหญ่จะต้องการทำให้การบริการต่างๆ ต่อประชาชนดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการทดลองระบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ แต่ละเมืองต้องวิเคราะห์ตนเอง กำหนดยุทธศาสตร์ของตนเอง และทางศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะของสจล. เครือข่ายมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จะช่วยขยายความคิด คำแนะนำ และการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยต้องตอบโจทย์สังคม และชุมชนท้องถิ่น

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*