ทปอ.เร่งทำวิจัยทีแคสให้มหา’ลัยปรับลดเด็ก

ทปอ.มอบมศว ทำวิจัยทีแคส เพื่อเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยใช้ในการปรับลดนักศึกษา “สุชัชวีรื”วอนผู้จ้างงานเปิดรับเด็กจากทุกมหา’ลัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าในการประชุม ทปอ. วันที่ 18 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ จะมามอบนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ส่วนทปอ.ก็จะหารือเรื่องการปรับปรุงพัฒนาระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Thai  university Central Admission System (TCAS) หรือ ทีแคส โดยจะมอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไปทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบทีแคสที่ดำเนินการในปีนี้เป็นปีแรกและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรับนิสิตนักศึกษาอยู่  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เพื่อจะดูว่าหลักสูตรใดมีผู้สมัครน้อย หลักสูตรใดที่เด็ก ๆ นิยมเลือกเรียน  หลักสูตรหรือสาขาใดที่ไม่มีคนเลือกเรียนเลย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการปรับลดการรับนิสิตนักศึกษา ที่สำคัญจะทำให้มหาวิทยาลัยได้เห็นตัวเลข และตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเปิดรับนิสิตนักศึกษาในสาขานั้นต่อไปหรือไม่ และจะได้รู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับให้ปิดหลักสูตรนั้น  รวมถึงจะนำมาปรับปรุงระบบทีแคสในปีต่อไป

ศ.ดร.สุชัชวีร์  กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่บริษัทเอกชนไม่รับบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เข้าทำงาน นั้นเป็นหน้าที่ของ ทปอ.ที่จะต้องไปหารือกับทางผู้จ้างงาน ทั้งบริษัทและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย ธนาคารต่าง ๆ ที่จะรับเด็กจากมหาวิทยาลัยเข้าไปทำงาน ให้เข้าใจตรงกันว่าควรจะเปิดโอกาสให้เด็กจากทุกมหาวิทยาลัยได้เข้าทำงาน ส่วนกระบวนการคัดกรองจะเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท  ซึ่งตนก็จะเชิญทางมรภ.และมทร.ไปหารือพร้อมกันด้วย  ซึ่งจากการที่ตนเป็นกรรมการสภา มรภ.และ มทร. ก็พบว่ามหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งมีการพยายามพัฒนาหลักสูตรขึ้นอย่างมาก และดีกว่าแต่ก่อนมาก จึงอยากขอให้บริษัทเปิดใจและเปิดโอกาส ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อบริษัทด้วย เพราะเด็กกลุ่มนี้จำนวนไม่น้อยที่ทั้งเก่ง สู้งาน และไม่เปลี่ยนงานบ่อย

ที่มา: เดลินิวส์

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

clomid tablets buy, clomid reviews.

campus-star.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*