ทำความรู้จัก ปรากฎการณ์เมฆสีรุ้ง ความสวยงามจากธรรมชาติ

ปรากฎการณ์เมฆสีรุ้ง

หลายคนอาจเคยได้ยิน ปรากฏการณ์เมฆสีรุ้ง แต่บางคนอาจยังไม่รู้จัก ซึ่งจริงๆ แล้วปรากฏการณ์นี้ เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในเมืองไทย วันนี้แคมปัส-สตาร์ จะพาไปทำความรู้จักกับ “ปรากฏการณ์เมฆสีรุ้ง ความสวยงามที่เกิดจากธรรมชาติ” กันค่ะ

ภาพจาก ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ (นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 30 ตุลาคม 2553)

ปรากฏการณ์เมฆสีรุ้ง เกิดจากการที่แสงอาทิตย์สีขาวตกกระทบกับหยดน้ำขนาดต่างๆ ในกลุ่มเมฆบางๆ ซึ่งเป็นเมฆที่มีจำนวนหยดน้ำไม่หนาแน่นมากนัก เมื่อแสงสีขาวตกกระทบกับหยดน้ำ จะเกิดการหักเหเปลี่ยนทิศทางไปจากแนวเดิม กลายเป็นแสงสีต่างๆ (ที่ประกอบขึ้นเป็นสีขาว) ซึ่งแสงเหล่านี้หักเหได้ไม่เท่ากัน ทำให้แสงสีขาวแตกออกเป็นสีรุ้ง

และเมื่อภายในเมฆบางๆ มีหยดน้ำขนาดต่างๆ กัน ทำให้สีรุ้งสีหนึ่งที่หักเหออกจากหยดน้ำหนึ่ง ไปซ้อนทับกับสีรุ้งอีกสีหนึ่ง ที่หักเหมาจากหยดน้ำอีกหยดหนึ่ง ทำให้มองเห็นสีรุ้ง มีลักษณะเหลือบซ้อนทับกันหรือซ้อนกันเป็นชั้นๆ

 

ที่มา :  lifestyle

  tamoxifen, order Zoloft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*