ทุนเรียนฟรีประเทศฮังการี ปีการศึกษา 2018 (Stipendium Hungaricum Scholarship)

ทุน Stipendium Hungaricum Scholarship เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฮังการีที่สนับสนุนค่าเล่าเรียน, ค่าที่พักอาศัย, ประกันสุขภาพ และค่าครองชีพตลอดการศึกษาในระดับชั้นป.ตรี, โท และเอก (BSc, MSc และ PhD) ในปีการศึกษา 2018 ที่จะถึงนี้ค่ะ โดยผู้สมัครทุนทุกคนจะต้องสอบเข้าเพื่อวัดผลและความเหมาะสมในการรับทุนก่อนด้วยค่ะ
ทุนนี้จะมีจำกัดให้ในบางประเทศทั่วโลกเท่านั้น และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ น้องๆ สามารถสมัครกันได้ หากมีคุณสมบัติครบ

มูลค่าทุน

buy clomid online without prescription, clomid online.

• ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา
• มีที่พักให้ผู้รับทุนทุกคน แต่ในกรณีที่หาที่พักไม่ได้ หรือที่พักเต็ม ผู้รับทุนจะได้เงินค่าเช่าที่พัก HUF 40.000 ต่อเดือน (ประมาณ 4,879 บาท) ในระยะเวลาตลอดปี
• ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอด 12 เดือน
การสมัครทุน
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
ระยะเวลาการสมัครทุน
• 16 ก.พ. 2018 ส่งเอกสารและใบสมัครต่างๆ
• 30 มี.ค. 2018 กรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครทุนเป็นรอบแรก
• ช่วงต้นเดือน มิ.ย. 2018 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกรอบแรก
• ช่วงมิ.ย. – ก.ค. 2018 ช่วงดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า
• หลังช่วงวีซ่าจนถึงสิ้นเดือนก.ย. 2018 เดินทางสู่ฮังการี
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2018 **

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
• จดหมายแนะนำตัวของผู้สมัคร
• สำหรับผู้ที่จะสมัครเรียนภาษาอังกฤษ จะต้องใช้คะแนนวัดระดับผลภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS เป็นต้น โดยระดับของคะแนนจะแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัย (แนะนำให้น้องๆ เช็กก่อนนะคะ ว่าอยากเรียนที่ม.อะไร และมีภาษาอะไรให้เรียนบ้าง เช่น ฮังการี, อังกฤษ)
• ใบเกรด, ทรานสคริปต์
• ใบรับรองแพทย์
• สำเนาพาสปอร์ต
*เอกสารทุกอย่างจะต้องแปลเป็นภาษาเดียวกับสาขาที่สมัครเข้าเรียน เช่น ฮังการี, ภาษาอังกฤษ
*สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าสาขาวิชาที่เกี่ยวกับดนตรีหรือศิลปะจะต้องส่งตัวอย่างผลงานด้วยค่ะ (รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
สาขาและมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับทุน
สามารถดูรายชื่อสาขาและมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับทุน Stipendium Hungaricum Scholarship ได้ที่นี่

 

เครดิต :  studyabroad

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax