ทุน ป.ตรี ออสเตรเลีย Melbourne International Undergraduate Scholarships

ทุน Melbourne International Undergraduate Scholarships นี้เป็นทุนจากมหาวิทยาลัย University of Melbourne ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยอันดับสองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศโดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1853 และเคยถูกจัดอันดับโดย Times Higher Education ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 33 ที่ดีที่สุดในโลก และอันดับที่ 40 จากการจัดอันดับของ Academic Ranking of World Universities (เป็นแห่งแรกของออสเตรเลียที่ได้ติดอันดับ)

จำนวนทุนที่แจก  where can i buy clomid over the counter, lioresal reviews.

ทุนนี้จะแจกทั้งหมด 50 ทุนต่อปี

มูลค่าทุน 

ผู้สมัครทุนจะสามารถสมัครเลือกรับทุนได้ตามนี้
-ค่าเล่าเรียนจำนวน $10,000 (หรือประมาณ 263,207 บาท) สำหรับการเรียนในปีแรก หรือ
-ค่าเล่าเรียน 50% สำหรับตลอดหลักสูตรป.ตรี หรือ
-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับตลอดหลักสูตรป.ตรี

คุณสมบัติผู้รับทุน 

-ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ และไม่ได้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียแบบถาวร
-ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยแล้วถึงจะสมัครทุนได้
-สมัครได้ทุกสาขาวิชา
-มีผลการเรียนที่ผ่านมาในระดับดีเยี่ยม
-ไม่เคยเรียนป.ตรีมาก่อน

การสมัครทุน

ทุนนี้จะคัดเลือกอัตโนมัติจากการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย University of Melbourne และคณะกรรมการจะเลือกตามผลการเรียนและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับทุน น้องๆ ที่สนใจสมัครทุนนี้ต้องเป็นคนที่ตั้งใจจะไปเรียนที่ออสเตรเลียจริงๆ และเลือกมหาวิทยาลัยนี้ค่ะ
แต่การสมัครจะมีทั้งหมด 5 รอบตามจำนวนทุน และรอบที่กำลังจะเปิดรับสมัครมีดังนี้
-พฤศจิกายน 2017, ธันวาคมและมกราคม 2018 สำหรับผู้สมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 หรือ 2
-เมษายนและพฤษภาคม 2018 สำหรับผู้สมัครเรียนภาคเรียนที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยค่ะ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://coursesearch.unimelb.edu.au/
เครดิต :  dek-d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax