ทุน ป.โทญี่ปุ่นสาขาพัฒนาอย่างยั่งยืน JFUNU Scholarships ปีการศึกษา 2018

มูลนิธิ Japan Foundation ร่วมมือกับ UNU หรือมหาวิทยาลัย United Nations University สถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แจกทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากประเทศที่กำลังพัฒนาและต้องการความช่วยเหลือในด้านเงินทุนการศึกษา และต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าเรียน ป.โทสาขาการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในมหาวิทยาลัย United Nations University เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่มหาวิทยาลัยจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ค่ะ นอกจากนั้นยังมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร มีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้าเรียนมากมาย และคณาจารย์มากประสบการณ์ที่มาจากทั่วโลก

มูลค่าทุน
-ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
-ทุนนี้จะให้ค่าครองชีพเดือนละ 130,000 JPY (ประมาณ 37,837 บาท) เป็นเวลา 24 เดือน (2 ปี)
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น
*หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับทุนจะยังคงต้องจ่ายค่าทำวีซ่า, ค่าประกันสุขภาพ และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ค่ะ
คุณสมบัติผู้รับทุน
ก่อนจะสมัครเข้า ป.โทสาขาการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลัย United Nations University นั้นจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้:
-มีความสนใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

buy clomid, buy clomid online.

-มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาในด้านนี้ และเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ บนโลกนี้
-มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันที่จบมา หรือใครที่กำลังศึกษาอยู่ และกำลังจะจบ ป.ตรี จะต้องจบก่อนเดือนกันยายน 2018
-มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตั้งต่ 3.5 ขึ้นไป
-มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (PBT) 600, TOEFL (IBT) 100, IELTS 7.0
*หมายเหตุ:
-คนที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นและถือวีซ่าทำงานอยู่ ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้
-คนที่เคยจบ ป.โทจาก United Nations University มาแล้ว ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้
การสมัครทุน
-การสมัครทุนทำได้โดยการสมัครเข้าเรียน ป.โทสาขาการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลัย United Nations University โดยการคัดเลือกทุนนั้นจะคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่น และมาจากประเทศที่กำลังพัฒนา จะได้รับเลือกพิจารณาเป็นอัตโนมัติค่ะ ไม่มีการสมัครทุนแยก 
-สมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยผ่านทางระบบของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
-สมัครได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 
-เริ่มเรียน เดือนกันยายน 2018
สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเรียนและทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสาขาวิชาได้ที่นี่

 

เครดิต :  dek-d

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax