ทุน ป.โทฝรั่งเศสเปิดรับสมัครแล้ว! Franco-Thai Scholarship program 2018

ทุนนี้เป็นทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อระดับ ป.โท หรือ ป.เอก ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยจะเลือกศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษในสาขาวิชาใดก็ได้
ชนิดของทุน
ทุน Franco แบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้
• ทุน Social Protection Scholarship หรือ Bourse de Couverture Sociale
ทุน Social Protection Scholarship จะให้สิทธิพิเศษในด้านที่พักหรือค่าเล่าเรียน โดยจะหาให้ในราคาต่ำหรืออาจจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย รวมถึงได้สิทธิต่างๆ ใกล้เคียงนักศึกษาชาวฝรั่งเศส แต่ทุนนี้จะมอบให้ผู้ที่สามารถหาทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้แล้วเท่านั้น
• ทุนเต็มจำนวน
ทุนเต็มจำนวนจะให้ค่าใช้จ่ายรายเดือน (767 ยูโรต่อเดือน), ตั๋วเครื่องบินไป-กลับฝรั่งเศส, ที่พัก และได้สิทธิพิเศษแบบทุน Social Protection Scholarship ด้วย
หมายเหตุ ทั้งสองทุนไม่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน เพราะค่าเล่าเรียนฝรั่งเศสค่อนข้างต่ำ และสิทธิพิเศษจาก Social Protection สามารถเรียนฟรีได้ในหลายสถาบันค่ะ

ระยะเวลาของทุน
• ป.โท: ทุนจะครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) แต่ในบางกรณี บางสาขาอาจได้รับทุนถึง 2 ปีค่ะ
• ป.เอก: ทุนครอบคลุมนานสุด 3 ปี โดยในแต่ละปีการศึกษา ผู้เรียนจะต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการ, วิทยานิพนธ์ของตัวเองเพื่อต่อทุนด้วยค่ะ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• ต้องสมัครเรียนต่อระดับ ป.โทหรือเอกในสถานศึกษาใดก็ได้ในประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้ว

buy clomiphene online, generic zithromax.

• สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสได้
เอกสารประกอบการสมัคร
• กรอกข้อมูลในใบสมัครทุน 2018 Franco – Thai Scholarship Program (ออนไลน์)
• สำเนาหนังสือเดินทาง
• ทรานสคริปต์ฉบับล่าสุด
• Cover Letter อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความสนใจที่ทำให้เลือกสมัครทุนนี้
• สำเนาปริญญาบัตร (หากได้รับแล้ว)
• เรซูเม่ที่ใส่เกรดเฉลี่ยและหลักสูตรการศึกษาไว้ด้วย
• จดหมายตอบรับเข้าเรียนที่สถานศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือหลักฐานที่บอกว่าสมัครเรียนแล้ว
• จดหมายแนะนำ (ควรมี)
• ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC และ/หรือผลสอบภาษาฝรั่งเศส TCF, DELF หรือ DALF (ควรมี)

การสมัคร
ผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยจะหมดเขตรับสมัครทุนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 
หมายเหตุ 
   ระบบการศึกษาไทยกับฝรั่งเศสต่างกัน ไทยเรียนปริญญาตรี 4 ปีแต่ฝรั่งเศสเรียน 3 ปี เมื่อมาต่อโทที่ฝรั่งเศสจึงมักได้เรียน ป.โทปี 2 เลย ทำให้เรียนปีเดียวจบ แต่สาขาใดที่จำเป็นต้องเข้าเรียนตั้งแต่ ป.โทปี 1 ให้แสดงเหตุผลเพื่อขอรับทุนเป็นเวลา 2 ปีได้
หมดเขตสมัครทุน
19 กุมภาพันธ์ 2018 
ประกาศผล
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2018
เปิดเทอมที่ฝรั่งเศส
ต้นเดือนกันยายน 2018
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.francothai-science.com/scholarships/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax