ทุน ป.โท Fulbright ปีการศึกษา 2019 เปิดรับสมัครแล้ว

purchase clomid, acquire zithromax. มูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน (ฟุลไบรท์เปิดรับสมัครการสอบชิงทุนฟุลไบรท์สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโทเอก (FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS) จำนวน ทุน สำหรับปีการศึกษา 2019 นี้ โดยจะเปิดให้สมัครทุกสาขายกเว้นแพทยศาสตร์และพยาบาล รวมไปถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ต้องเข้าคลินิค

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง และต้องไม่มีวีซ่าอพยพจากอเมริกา หรือกรีนการ์ด และไม่ถือสองสัญชาติ
2. ต้องเรียนจบระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายในมหาวิทยาลัยของไทย (สามารถนำใบทรานสคริปต์จนถึงปีสุดท้ายเทอม 1 มายื่นได้) หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันใดก็ได้มาแล้วหรือในระยะเวลาเปิดรับสมัครทุน แต่ต้องจบ ป.ตรีมาจากมหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้น (หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะยินดีอย่างยิ่ง)3. สำหรับผู้ที่จบ ป.ตรี ที่ต้องการสมัครขอทุน ป.โทหรือ ป.โทต่อเนื่อง ป.เอก ต้องมีเกรดเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0 ในระดับปริญญาตรี
สำหรับผู้ที่จบ ป.โท ที่ต้องการสมัครขอทุน ป.เอก ต้องมีเกรดเฉลี่ย GPA ของ ป.โทไม่ต่ำกว่า 3.5

4. ต้องใช้คะแนนสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนนขึ้นไป โดยผลสอบต้องไม่นานเกิน ปี (ไม่รับผลสอบอื่นนะคะ)

5. ต้องอยู่เมืองไทยในช่วงสอบสัมภาษณ์ (9-10 กรกฎาคม 2018)

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ เขียนเรียงความ และอัปโหลดเอกสารต่างๆ ที่นี่ http://application.fulbrightthai.org/?mod=welcome&op=program_register&id=15 ก่อนเวลาบ่ายโมงตรงของวันจันทร์ที่ 9 เมษายนนี้

2. หลังจากสมัครออนไลน์เสร็จแล้ว ก็จัดเอกสารตัวจริงอีกชุดสำหรับสมัครด้วยค่ะ

– ใบสมัครออนไลน์ ปริ้นต์ออกมาเซ็นชื่อ
– สำเนาทรานสคริปต์ เซ็นรับรองด้วยตัวเองทุกหน้า
– ผลสอบ TOEFL ที่ปริ้นต์จาก pdf ในเว็บ ETS โดยตรง
– สำเนาเรซูเม่ (ไม่เกิน 2 หน้า)
– หนังสือรับรอง 2 ฉบับ ใช้แบบฟอร์มของทุน เมื่ออาจารย์หรือนายจ้างเขียนให้เสร็จแล้วให้ใส่ซองปิดผนึก

การส่งเอกสาร

ส่งด้วยตนเองที่มูลนิธิฟุลไบรท์ (หมดเขตเวลา 16.30 ของวันจันทร์ที่ เมษายน 2018)

หรือส่งทางไปรษณีย์ (แบบที่ติดตามได้) วันประทับตราจะต้องไม่เกินวันที่ เมษายน 2018 ดูที่อยู่สำหรับส่งได้ที่นี่ค่ะ

มูลค่าทุน

– สำหรับปีแรกนักศึกษาจะได้รับทุนเต็มจำนวน (มูลค่าไม่เกิน 35,000 ดอลลาร์) หากต้องการขอทุนอีกในปีต่อไปสามารถขอได้ไม่เกิน (17,500 ดอลลาร์) แต่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป

– ทุนจะออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด รวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

– ประกันสุขภาพ

– ค่าเดินทางไปกลับ (ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทุน www.fulbrightthai.orgสมัครทุนและดาวน์โหลดเอกสารและฟอร์มต่างๆ ได้ที่ application.fulbrightthai.orgหรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ tusef@fulbrightthai.orgหรือโทร 0-2285-0581-2

 

เครดิต :  dek-d

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax