ทุน EGPP เรียนต่อ ม.สตรีอีฮวา ประเทศเกาหลีใต้ (รอบเข้าเรียนกันยายน 2018)

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) มหาวิทยาลัยหญิงล้วนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีและของโลก ยินดีมอบทุนการศึกษา EGPP (Ewha Global Partnership Program) แก่นักศึกษาหญิงที่ต้องการเข้าศึกษาในเทอมฤดูใบไม้ร่วง 2018 ในระดับปริญญาตรี โท และเอก

มูลค่าของทุนที่จะได้รับ

– ค่าเรียนเต็มจำนวนจนจบการศึกษา
– ค่าหอพัก
– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

คณะที่เปิดรับ
– College of Liberal Arts

– College of Social Sciences
– College of Natural Sciences
– ELTEC College of Engineering
– College of Music
– College of Art & Design
– College of Business Administration
– College of Science & Industry Convergence
– College of Nursing
– Scranton College

ขั้นตอนการสมัคร 

1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่  (จ่ายเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิต 150 USD)
*อ่านและดาวน์โหลดวิธีการสมัครออนไลน์ + การอัพโหลดภาพ + การจ่ายเงินค่าสมัคร คลิกที่นี่
(ผู้สมัครต้องจบการ ม.ปลาย ก่อนเดือนกันยายน 2018)
2. ส่งเอกสารต่อไปนี้ไปยังมหาวิทยาลัย
– ใบสมัคร (Form 1) (พรินต์ออกมาจากการสมัครออนไลน์)
– ใบประกอบการสมัคร (Form 2)
– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (Form 3)
– เอกสารแสดงการตรวจสุขภาพ (Form 4)
– ใบสมัครทุนการศึกษา (Form 5)
– ใบแสดงการจบการศึกษาระดับที่ผ่านมาหรือใบคาดว่าจะจบการศึกษา
– ทรานสคริปต์แสดงผลการเรียน
– ใบแสดงความสามารถทางภาษา อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
>> ผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี(TOPIK) ระดับ 3 ขึ้นไปสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี และระดับ 4 ขึ้นไปสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท หรือ
>> ผลสอบภาษาอังกฤษ เลือกระหว่าง TOEFL(PBT 550, CBT 210, iBT 80), IELTS 5.5, TEPS 550
– สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนของผู้สมัครและบิดามารดา
– เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและบิดามารดา เช่น สูติบัตรของผู้สมัคร
– ผู้สมัครสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ออกแบบ ดนตรี หรือกีฬา ต้องมีพอร์ตฟอลิโอแสดงผลงานด้วย
*** เอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้น***
ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ (Zip code:03760) Ewha Womans University, Ewhayeodae-gil 52, Seodaemun-gu, Seoul, Korea [International Students Admissions Officer]
สมัครทางออนไลน์และส่งเอกสารทั้งหมดได้ถึึงวันที่ 30 เมษายน 2018
ประกาศผลผู้ได้รับทุน 27 มิถุนายน 2018
จ่ายค่าสมัครเรียน ภายในเดือนสิงหาคม 2018
เปิดเทอม เดือนกันยายน 2018
** รับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น **
ดาวน์โหลดใบสมัครทั้งหมด คลิกที่นี่
อ่านระเบียบการฉบับเต็มได้ที่ คลิกที่นี่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
How to สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่เกาหลี เริ่มต้นยังไง? (เล่าละเอียดทุกขั้นตอน) คลิกที่นี่

ที่มา : เด็กดี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*