นิติ มรส.ผุดค่ายอาสาฯ ปั้นนักกฎหมายจิตอาสารับใช้ท้องถิ่น

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า มรส.ผนึกกำลังสร้างค่ายอาสาสำหรับนักกฎหมาย ลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงอาคาร และสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้นักศึกษาสร้างพลังช่วยเหลือสังคม เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ตระหนักในความสำคัญที่จะสร้างนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และคำนึงถึงภาระหน้าที่ต่อสังคม เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริง การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดโครงการจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ครู และผู้นำชุมชนอย่างดียิ่ง โดยโครงการค่ายอาสาสำหรับนักกฎหมายครั้งนี้ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ต.เขาตอก อ.ตอก จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ผู้นำนักศึกษา ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงอาคาร และสนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี จนกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

“นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล นายกสมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ ได้มอบหมายให้ น.ส.ผ่องศรี ชูรอด และนายชนินทน์ เหมยากร นำอุปกรณ์กีฬา และเครื่องเขียนมามอบให้กับโรงเรียนในโครงการค่ายอาสานักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ และมอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จำนวนกว่า 70 ต้น เพื่อปลูกไว้บริเวณหน้าโรงเรียน บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ และดูแลรักษาจนกว่าจะได้รับผลผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน อีกทั้ง ยังทำเป็นแปลงสาธิต ให้ชาวบ้านในพื้นได้มาเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำอย่างถูกต้อง นำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น” ผศ.นนทชัย กล่าว

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*