บัณฑิตวิทยาลัย มศว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-22มี.ค.61

สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0957
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27811

2. นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3211
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27810

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15644

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*