ปลุกพลังโจ๋ต่ออายุเพลงพื้นบ้าน

“เพลงพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ลำตัด เพลงเรือ เด็กรุ่นใหม่น้อยคนนักที่จะรู้จัก และสนใจ จากหลายเหตุผลไม่ว่าจะเชยบ้าง ฟังไม่รู้เรื่องบ้าง ฟังแล้วง่วงนอนบ้าง การฝ่ากระแสโลกยุคใหม่ต่อการอนุรักษ์สืบสานเพลงพื้นบ้านจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย”

เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรม “ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน” (New Gen FS) และการประกวดเพลงพื้นบ้าน “กล้าพันธุ์เก่ง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เนื่องจากเห็นว่า เพลงพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาของชาติที่กำลังจะสูญหายที่ต้องการเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบทอด

56541ec4d390c7295ba98ade941b41db.jpg

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(ศมส.) เล่าให้ฟังว่า นับวันเพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาของชาติกำลังสูญหายไป สาเหตุ คือ เยาวชนไม่เห็นถึงคุณค่า ขณะที่ครูเพลงและผู้ถ่ายทอดต่าง ๆ นับวันยิ่งลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายจากการสูงอายุ หลายคนเสียชีวิตแล้ว เช่น แม่ประยูร ยมเยี่ยม และพ่อหวังเต๊ะ ดังนั้น ศมส. ในฐานะหน่วยงานวิชาการส่งเสริมความรู้มรดกวัฒนธรรม จึงจัดกิจกรรมทั้ง 2 ส่วนนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายให้กลับมามีพลังอีกครั้ง

สำหรับการประกวดเพลงพื้นบ้านนี้ มีน้องๆ เยาวชนทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดพัทลุง อ่างทอง ชลบุรี และสุพรรณบุรี เข้าประกวดเพลงพื้นบ้านกล้าพันธุ์เก่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 ทีม ทีมละ 4-5 คน จับฉลากเลือกว่าจะได้รับโจทย์ขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเภทใด อันได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว และเพลงเรือ ซึ่งต้องแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยร้อยเรียงผ่านความคิดสร้างสรรค์ การด้นเพลงพื้นบ้านแบบสดဆๆอย่างมีชั้นเชิง ซึ่งผลปรากฏว่า นายศุภชัย อิ่มทอง ชนะเลิศการประกวดเพลงพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “กล้าพันธุ์เก่ง” และมีน้องๆได้รับรางวัลอีก 27 คน

57b123fe38fd7fa4617df7fb5c6f8d4c.jpg

นายศุภชัย อิ่มทอง ผู้ชนะเลิศ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บอกว่า การเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้เรื่องเพลงพื้นบ้านเลย จนนำมาสู่ผู้ชนะการประกวด และตลอดระยะเวลา 1 อาทิตย์ที่ร่วมค่ายกับเพื่อนๆได้เห็นพัฒนาการขับร้องเพลงพื้นบ้านของทุกคน ซึ่งตนจะนำความรู้นี้ไปสืบทอดเพลงพื้นบ้านให้คงอยู่เป็นภูมิปัญหาที่สำคัญของชาติต่อไป

ขณะที่ แม่ขวัญจิตต์ ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินกล่าวว่า ตอนแรกที่จัดค่ายกังวลว่าเด็กใหม่ที่ไม่คุ้นกับเพลงพื้นบ้านจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อจัดประกวดแสดงให้เห็นว่า เด็กเรียนรู้ร้องเพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าวได้เร็ว แสดงถึงความสามารถของเด็กและเยาวชนของไทยมีต่อเพลงพื้นบ้านเป็นอย่างมาก

70aba05a95a4e6932c0de90533633cda.jpg

แม้ว่า “ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน” และการประกวดเพลงพื้นบ้าน “กล้าพันธุ์เก่ง”จบลงไปแล้ว แต่คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้จะเป็นพลังสำคัญสืบทอดเพลงพื้นบ้านในอนาคต.

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*