ป.บัณฑิตวิชาชีพครู กับ ป.โท วิชาชีพครู ต่างกันอย่างไร?

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู กับ ป.โท วิชาชีพครู ต่างกันอย่างไร?

ตอบ : 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เป็นประกาศนียบัตร อยู่ระหว่าง ป.ตรี กับ ป.โท ใช้เวลาเรียน ปีครึ่ง ใช้เป็นคุณวุฒิทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไปก็ใช้สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หลักสูตรนี้ไม่ได้มีทุกปี มีตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ เอาไปสมัครงานไม่ได้ เอาไปสมัครสอบบรรจุไม่ได้ เพราะไม่ใช่วิชาเอก แต่เป็นวิชาชีพ เป็นหลักสูตรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์

ป.โท วิชาชีพครู เป็นคุณวุฒิระดับ ป.โท โดยตรง ใช้เวลาเรียน 2 ปี ใช้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไปก็สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกัน เปิดเรียนได้ตามปีที่ขอรับรอง เอาไปสมัครงานสมัครสอบบรรจุได้(ถ้าเขาระบุวิชาเอกตรงกับที่เราเรียนมา) เป็นหลักสูตรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์

ต่างกันแค่ ครึ่งปี แต่ใช้หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเหมือนกัน

ขอบคุณเนื้อหาและบทความจาก :: เฟซบุ๊กคุณณภัค ถิรกุลยศมาดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*