ผลโพลวธ.พบอยุธยาฮิตอันดับ1อยากไปชมโบราณสถานมากที่สุด

“วธ.เผยผลสำรวจวันอนุรักษ์มรดกไทย พบคนไทยรู้ว่า เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ ฯ ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างชี้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ขึ้นแท่นอันดับ 1 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่อยากไปชม พร้อมแนะส่งเสริมแต่งผ้าไทย ชุดไทย ให้เด็กไทยเล่นดนตรีไทยก่อนจะสูญหาย พร้อมนำทีมออเจ้าดารานักแสดงยกทีม พบครม.รณรงค์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ”

วันนี้( 2 เม.ย.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน  จำนวน 3,117 คน ทั่วประเทศ ในหัวข้อ “วันอนุรักษ์มรดกไทย”  พบว่าเด็ก เยาวชน และประชาชน ร้อยละ 83.08 ทราบว่า วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติมากขึ้น ส่วนความเข้าใจคำว่ามรดกไทย พบว่า ร้อยละ 84.22 ระบุว่า มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ   ร้อยละ 75.25 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน ร้อยละ 40.52 แนวทางการดำเนินชีวิตและสืบทอดประเพณีของคนไทย ร้อยละ 29.31 วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า กลุ่มตัวอย่างยังได้ระบุถึง“มรดกไทย”ที่รักและภูมิใจมากที่สุด อันดับแรก ได้แก่ โบราณสถาน อาทิ วัด วัง พระปฐมเจดีย์ อุทยานประวัติศาสตร์  รองลงมา ประเพณีไทย อาทิ สงกรานต์ ลอยกระทง แห่เทียน มรดกภูมิปัญญาไทย อาทิ สมุนไพรไทย อาหารไทย ขนมไทย เครื่องแต่งกาย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ส่วนมรดกไทยที่ใกล้จะสูญหายกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า อันดับแรก ได้แก่ วัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ ภาษาถิ่น การแต่งกายผ้าโบราณ อาหาร ศิลปะพื้นบ้าน รองลงมา ช่างสิบหมู่ อาทิ ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างปั้น ช่างรัก ดนตรีไทย การแทงหยวก ผ้าไหม เครื่องทอง พร้อมเสนอแนะว่าควรส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ชุดไทย ชุดพื้นเมือง รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นดนตรีไทยมากขึ้น สื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาถิ่น ไม่ทำลาย มรดกทางวัฒนธรรม เพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ รวมทั้งมีจิตสำนึก ตระหนัก และรู้คุณค่าของมรดกไทย

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่กลุ่มตัวอย่างสนใจอยากไปมากที่สุด  อันดับแรก อุทยานประวัติศาสตร์ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร สุโขทัย รองลงมา โบราณสถาน อาทิ วัด วัง มัสยิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส่วนความประทับใจข้อมูลทางวัฒนธรรมโดยผ่านเทคโนโลยี พบว่า  อันดับ 1 ระบบ “สมาร์ทมิวเซียม” 2 ระบบออนไลน์ “Silpakorn” อันดับ 3 ระบบ QR Code และ AR Code นำชมโบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุ อันดับ 4 ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุผ่านเว็บไซต์ และอันดับ 5 ระบบรวบรวมข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ถูกต้องชัดเจน สืบค้นง่าย มีแผนที่แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ในรูปแบบภาพยนตร์ แอนนิเมชั่น ในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

“ในวันที่ 3 เมษายน กระทรวงวัฒนธรรม จะนำทีมนักแสดงจากละครบุพเพสันนิวาส นำโดย นักแสดงนำคู่ขวัญ 3 คู่ ได้แก่ โป๊ป- ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, เบลล่า- ราณี แคมเปน, ปั้นจั่น – ปรมะ อิ่มอโนทัย,ปราง- กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล, หลุยส์ สก๊อต และ  ซูซี่- สุษิรา แองจิลีน่า แน่นหนา  ไปรณรงค์การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้วธ.ใ ช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ เกี่ยวกับอาหารไทย  ผ้าไทย รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่างไทยโบราณแขนงต่างๆ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยและคนทั่วโลกเห็นถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมของไทยแง่มุมต่างๆ ผ่านจากละครและภาพยนตร์”รมว.วัฒนธรรม กล่าว

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*