ผู้ปกครองน.ร.ค้านศธ.รับเด็ก40คน/ห้อง

นายคมสัน ตั้งสุวรรณศรี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กำลังเดือดร้อน เพราะปีการศึกษา2561กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กำหนดนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 40 คน ทำให้นักเรียนชั้น ม.3 ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิมได้รับผลกระทบ ในส่วนของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)ปัจจุบันมีม.3 จำนวน 16 ห้อง ห้องละ 47- 50 คน ที่ผ่านมาทุกปีเด็กจะได้เลื่อนขึ้นชั้น ม.4 จำนวน 80% แต่เมื่อมีการจำกัดนักเรียนต่อห้องไม่ให้เกิน 40 คนทำให้เด็กประมาณ 100 กว่าคนต้องถูกให้ออก แม้ทุกปีจะมีเด็กไปสอบเข้าโรงเรียนอื่นได้เฉลี่ย 40 – 50 คนก็ตาม ทั้งนี้ทางเครือข่ายผู้ปกครองเห็นว่า นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดี แต่ควรประกาศล่วงหน้า และหากจะบังคับก็ควรบังคับใช้กับการรับนักเรียน ม.1 หรือ ม.3 ที่ จะขึ้น ม.4 ในอีก 3 ปีข้างหน้า ไม่ใช่ใช้กับเด็กที่จะต้องเรียนต่อเนื่องในปีนี้

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.จะเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนแข่งขันสูงในเร็ว ๆ นี้ เพื่อรวบรวมปัญหาทั้งหมดและรับข้อเสนอไปหารือกับคณะกรรมการกพฐ. จากนั้นจะรายงานให้รัฐมนตรีว่าการศธ.รับทราบ โดยหลักการแล้วรัฐมนตรีว่าการศธ.ให้นโยบายว่า จะต้องมีความยืดหยุ่น โดยยึดความต้องการของประชาชนและนักเรียนเป็นหลัก ต่ก็ต้องอยู่ในกฎกติกา จึงอยากฝากไปถึงผู้ปกครองว่าถ้าเป็นปัญหา สพฐ.จะเสนอ ต่อ กพฐ.ให้ยืดหยุ่นไปก่อน เจตนาของการจำกัดนักเรียนต่อห้อง ก็เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลจากครูอย่างทั่วถึงและป้องกันการปัญหาการฝากเด็ก

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์มติชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax