พลิกโฉมตำราวิทย์-คณิต สแกนคิวอาร์โค้ดลิงค์ถึงเน็ต

“สสวท.จับมือ องค์การค้าฯ ผลิตแบบเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ ทันใช้เปิดเทอม พลิกโฉมตำราเรียนรูปแบบใหม่มีสแกนคิวอาร์โค้ดลิงค์ถึงอินเตอร์เน็ตให้เด็กสืบค้นข้อมูล”

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ องค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แถลงข่าว “หนังสือเรียนวิทย์ คณิต สสวท.ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั่วถึงทั่วไทย ทันใช้เปิดเทอม”  โดย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สสวท. กล่าวว่า ตามที่มีการปรับปรุงหลักสูตรและประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ที่จะเริ่มใช้ในเดือน พ.ค.2561 นั้น ในปีนี้ สสวท.ได้พัฒนาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  รวมถึงหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นม.4  โดยการพัฒนาแบบเรียนดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาหลักสูตรมาช่วยดำเนินการ ซึ่งหนังสือทุกเล่มสอดคล้องกับตัวชี้วัดเหมาะสมกับผู้เรียน  ขณะเดียวกันหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวท.ยังได้จัดทำลงผ่านแอปพลิเคชั่น AR และ VR ฝังในแบบเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดที่จะใช้เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตให้เด็กได้สืบค้นอีกด้วย

“นับเป็นก้าวแรกของการพลิกโฉมแบบเรียนวิทย์คณิตใหม่และยังสอดคล้องกับหลักสูตรทั่วโลก ที่จะนำไปสู่การสอบประเมินผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประเมินระดับชาติ (พิซ่า) หรือ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) อีกทั้งยังสอดคล้องกับการนำไปสู่เด็กในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย” ผอ.สสวท.กล่าว

ด้านนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าฯ กล่าวว่า องค์การค้าฯมีหน้าที่ผลิตแบบเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน และจัดจำหน่ายหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภายใต้การควบคุมราคาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สำหรับหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่นี้ จะใช้ในปีการศึกษา2561 ในระดับ ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 จำนวน 32 รายการ มีรูปเล่มขนาดที่เหมาะสม จัดพิมพ์แบบ 4 สี ออกแบบอย่างสวยงามเนื้อหามีจุดเด่นและสาระสำคัญ  ซึ่งยืนยันว่าองค์การค้าฯจะผลิตหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อจัดจำหน่ายไปยังสถานศึกษาอย่างแน่นอน เพราะองค์การค้าฯมีร้านเครือข่ายศึกษาภัณฑ์พาณิชย์จังหวัดถึง 96 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาค

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax