พศ.ย้ำประกาศผลสอบบาลีพระ-ฆราวาส 7 มี.ค.นี้

“สำนักพุทธฯ วอนอย่าแชร์ข้อมูลบิดเบือนผลสอบบาลีศึกษา ชี้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ตรวจข้อสอบทุกช่วงชั้นวันแรก 3 มี.ค. พร้อมประกาศผลทุกช่วงชั้นทั่งประโยคเปรียญธรรมของพระ -บาลีศึกษาของฆราวาส 7 มี.ค.นี้”

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียว่า มีนิสิตหญิงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบผ่านบาลีศึกษา(บ.ศ.)   ชั้นประโยค 9  ซึ่งพศ.เห็นว่า เป็นการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศตรวจข้อสอบเปรียญธรรม(ป.ธ.)ทุกประโยควันแรกในวันที่ 3 มีนาคม 2561 และประกาศผลทุกช่วงชั้น ในวันที่ 7 มีนาคมนี้ ส่วนนิสิตหญิงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้นได้เข้าสอบบ.ศ.9 จริง แต่ยังรอผลการตรวจข้อสอบและประกาศผลในวันเวลาที่สำนักแม่กองบาลีสนามหลวงได้ประกาศไว้ จึงขอให้รอการประกาศผลที่วัดสามพระยาก่อนที่จะมีการแชร์การโพสต์ข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะสมกว่า

4e3568606f4dc836e444fa763324cdeb.jpg

นายณรงค์ กล่าวต่อไป สำหรับจำนวนพระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2561 มีดังนี้ ชั้นประโยคป.ธ.9 จำนวน 407 รูป ป.ธ.8 จำนวน 668 รูป ป.ธ.7 จำนวน 869 รูป ป.ธ.6 จำนวน 1,032 รูป ป.ธ.5 จำนวน 1,339 รูป ป.ธ.4 จำนวน 2,525 รูป ป.ธ.3 จำนวน 5,174 รูป และชั้นประโยค 1-2 จำนวน 19,914 รูป รวมพระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบทั้งสิ้น 31,928 รูป ส่วนบาลีศึกษา(บ.ศ.)ชั้นประโยค 2-9 ส่งชื่อเข้าสอบ 689 คน โดยบ.ศ.6 มีผู้เข้าสอบ 13คน บ.ศ.7เข้าสอบ 7 คน บ.ศ.8 เข้าสอบ12คน บ.ศ.9 เข้าสอบ 6 ตน  ทั้งนี้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงจะมีการตรวจข้อสอบวันที่ 3-7 มีนาคม 2561 โดยในวันที่ 7มีนาคมนี้จะมีการประกาศผลสอบบาลีทุกระดับชั้นด้วย.

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*