“พัฒนพงษ์ วันจันทึก”นั่งอธิการบดี มนพ.คนใหม่

“สภามหาวิทยาลัยนครพนม มีมติเลือก “พัฒนพงษ์ วันจันทึก”นั่งอธิการบดี มนพ.คนใหม่ “ภาวิช”ยันกระบวนการสรรหาอธิการบดีถูกต้องตามกฏหมายและโปร่งใส เชื่อหลังจากนี้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะดีขึ้น”

ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสภามนพ.วาระพิเศษ เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการสรรหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี มนพ. แทนรศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2560 โดยเสนอ 2 รายชื่อ คือ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก และศ.ดร.อรรถ นันทจักร  ให้ที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาปรากฏว่าผศ.ดร.พัฒนพงษ์ ได้เป็นอธิการบดี มนพ.คนใหม่ ขั้นตอนจากนี้สภามนพ. จะนำรายชื่อดังกล่าว เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ต่อไป

ศ.ดร.ภาวิช  กล่าวต่อไปว่า สำหรับขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมนพ. คนใหม่ ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย และมีความโปร่งใสทุกขั้นตอน จนได้ผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีมนพ.คนใหม่  ถือเป็นเรื่องดีสำหรับมนพ.และจากนี้ก็จะได้มีการบริหารงานที่เต็มรูปแบบ เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต ส่วนปัญหาขัดแย้งภายในของมหาวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบ แก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถเดินหน้าไปในทิศทางที่ดี ที่สำคัญหลังจากสรรหาอธิการบดีคนใหม่ เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น  ยืนยันว่าการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ไม่ได้หยุดนิ่งมีหลายอย่างที่ก้าวหน้า ทั้งการพัฒนาการศึกษา การบริหารจัดการ และอนาคตเชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะรองรับการพัฒนาทางด้านการศึกษา ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงแน่นอน

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*