มทร.ธัญบุรีเติมศักยภาพนศ.ช่วงปิดเทอม

“อธิการบดีมทร.ธัญบุรี หนุนส่งเสริมนักศึกษาทุกชั้นปีเพิ่มศักยภาพตนเองช่วงปิดเทอม พร้อมเปิดให้ทดสอบสมรรถนะการเรียนในแต่ละสาขา ให้ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งเป้านักศึกษาร้อยละ 5 สอบผ่านโทอิคก่อนจบ”

วันนี้(19 มี.ค.) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมทุกปี มทร.ธัญบุรี จะให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้ทดสอบสมรรถนะการเรียนในแต่ละสาขา โดยนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ TQO 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดับ 1-2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอยู่แล้ว ขณะเดียวกันศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย หรือ COE ก็จะเปิดอบรมให้แก่นักศึกษา โดยเน้นด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (RT-TEP) และถ้ามีความรู้ความสามารถมากขึ้นจะให้ทดสอบ TOEIC ต่อไป  เพื่อเตรียมพร้อมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการไปฝึกงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ  ส่วนการทดสอบความรู้ด้านไอที  หรือ ICT3 จะเป็นการทดสอบ 3 ชุดวิชา เพื่อจะได้รับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์ นอกจากนี้ตนยังให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นจิตอาสา เรียนรู้การเอื้อเฟื้อ และมีส่วนร่วมแบ่งปันเพื่อสังคม

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า  สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าปีที่ 1 ระบบโควตา  ซึ่งเป็นเด็กที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น จะให้นักศึกษามาสอบปรับพื้นฐานและเรียนปรับพื้นฐานก่อน เพราะการเรียนอุดมศึกษาจะต้องมีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ควบคู่กัน

“การทดสอบต่างๆ นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจะออกให้ทั้งหมด แต่ละปีเราใช้งบประมาณ 30 ล้านบาทเพื่อทำเรื่องนี้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจโดยตั้งเป้าไว้ว่านักศึกษาร้อยละ 5 จะสอบผ่านโทอิคก่อนเรียนจบ ซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายแล้วและเชื่อว่าอีกไม่นานจะขยับขึ้นเป็น 10%” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*