มทร.พระนคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี23เม.ย.-11พ.ค.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 18,0000 บาท
ปริญญาตรี ทุกสาขา

2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,0000 บาท
ปริญญาตรี ทุกสาขา

3. ช่างเทคนิค 1 อัตรา
เงินเดือน 13,8000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล ทางด้านไฟฟ้า ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านก่อสร้าง ทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรม

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 23 เม.ย.-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*