มทร.สุวรรณภูมิ คว้า 9 รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ

ผศ.ว่าที่ ร.อ.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ นำนักศึกษา คว้ารางวัล 9 รางวัล จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 จัดที่คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล จากการแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล จากการแข่งขัน Crossword และการแข่งขันสุดยอดนักบริการราชมงคล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล จากการแข่งขันสุดยอดนักบริการราชมงคล และรางวัลชมเชย 3 รางวัล จากการแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ การแข่งขันสุดยอดนักบริการราชมงคล และการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Mocktall นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ยังได้รับรางวัลรวมเป็นอันดับ 2 ของการแข่งขัน จาก 9 มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*