มฟล.จัดกิจกรรม“ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม” ณ วนาทัศ วนาสวรรค์ มฟล. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับคณะจาก ม.มหิดล และผู้เข้าอบรมที่เดินทางมาจากทั่วจังหวัดเชียงราย โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจประเมินสุขภาพร่างกาย การสอนบริหารหัวเข่า รวมถึงการดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บปวด ทั้งนี้คณะผู้จัดมีจุดประสงค์ให้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุลดลง

 

ที่มา : matichon

  buy nolvadex online cheap, purchase dapoxetine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*