มฟล.ปลื้มนศ.ต่างชาติแห่เรียน

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มฟล.โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 (New International Students Orientation Day) โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 42 คน ซึ่งเรียนเต็มหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 25 คน ระดับปริญญาโท 1 และระดับปริญญาเอก 2 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมา ไนจีเรีย เนปาล และศรีลังกา และเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน 14 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บรูไน ฮังการี มาเลเซีย และฝรั่งเศส โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง เริ่มด้วยการนำนักศึกษาใหม่ที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย เช่น พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ลานดาว อาคารเรียน ซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม จากนั้นเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำกฎระเบียบต่างๆ ของการเป็นนักศึกษา แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น ส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หน่วยจัดการสารสนเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีจัดเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นักศึกษาใหม่ พร้อมชมการแสดงในชุดต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ต้อนรับ

 

ที่มา :  buy clomid cheap, buy lioresal online. matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*